Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Franciszek
Nazwisko: Stojek
Miejsce urodzenia: Radzyminek
Data urodzenia: 31-03-1943
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Andrzej Stojek 26.02.1981 zarejestrowany pod nr 4922 do SO o krypt. „Ruch”. W dn. 30.03.1982 przerejestrowany do KE "Bankrut". Kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza jako podejrzany o „prowadzenie negatywnej działalności politycznej”. Materiały dot. SO "Ruch" 16.06.1983 złożono do archiwum pod sygn. IV-19. Materiały dot. KE "Bankrut" 20.05.1983 złożono do archiwum pod sygn. II-838. Materiałów o sygn. IV-19 i II-838 brak. Wpis na podst. zapis. kart.-ewiden. i akt EAEL 10694
Akta internowanego Na mocy decyzji z 12.12.1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie w okresie 13.12.1981-29.03.1982, z powodu „organizowania antypaństwowych zbiegowisk”. Po zwolnieniu z internowania osadzony w AŚ w Bydgoszczy. IPN Bi 71/181 (42/163)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" wojewódzkiego kompleksu gospodarki komunalnej w Elblągu m.in. "przed wrogą działalnością o charakterze politycznym". Andrzej Stojek zarejestrowany 14.12.1987 pod nr 11055, jako »podejrzany o utrzymywanie kontaktów z działaczami b. "S" Elbląg«. 24.01.1990 materiały 11055 zdjęto z ewidencji. IPN Gd 0025/577 (II-1667)
Akta paszportowe Akta paszportowe dot. A. Stojka. Na wniosku o wydanie paszportu na wyjazd do Belgii z 20.07.1981 informacja o zarejestrowaniu ww. do SO krypt. „Ruch”. EAEL 10694
.