Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Włodzimierz
Nazwisko: Resiak
Miejsce urodzenia: Pląskowice
Data urodzenia: 17-08-1944
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej założonej na nielegalną organizację „Ruch”,działającą na terenie Warszawy, Łodzi, Lublina, Bydgoszczy i Gdańska, w celu "planowania dokonywania aktów dywersji, nawiązania kontaktów z wrogimi ośrodkami emigracji politycznej na Zachodzie". Akta sprawy złożono w Biurze „C” MSW pod nr. 2128/II, sfilmowano pod nr. 2128/2, tom 20 akt, dotyczący ww., nie zachował się. Akt 2128/II t. 20 brak. Wpis na podst. zapisu kartot., akt IPN BU 02041/34 (2128/II), IPN BU 0190/59
Akta dochodzeniowo-śledcze Akta śledztwa przeciwko łódzkim działaczom nielegalnej organizacji „Ruch”. K. Resiak figuruje w aktach jako podejrzany o działalność w ww. organizacji. Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. Postępowanie warunkowo umorzono 04.08.1971 na zasadzie art. 27§1 kk. IPN Ld Pf 15/64, t. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16-18, 20-22 (945/III)
Akta prokuratorskie Materiały dotyczące działalności organizacji "Ruch". Kazimierz Resiak figuruje w aktach w protokole z przesłuchania w charakterze podejrzanego oraz w zeznaniach innych osób. Postępowanie warunkowo umorzono 04.08.1971 na zasadzie art. 27§1 kk. IPN Ld 540/2 t. 1-6 (63/1/93)
Akta śledcze Kontrolne akta śledcze przeciwko członkom nielegalnego związku „Ruch”. K. Resiak figuruje w kopii wykazu osób „przewidzianych do aresztowania” przez Wydz. Śledczy KWMO Łódź przesłanej Wydz. Śledczemu KWMO Bydgoszcz 28.07.1970. IPN BY 070/4958, t. 1, k. 55 (5393/III)
Charakterystyka Charakterystyka organizacji niepodległościowej "Ruch", działającej w latach 1968-1970 na terenie Warszawy, Łodzi, Lublina, Bydgoszczy i Gdańska, w celu "planowania dokonywania aktów dywersji, nawiązania kontaktów z wrogimi ośrodkami emigracji politycznej na Zachodzie". W materiałach znajduje się Kwestionariusz Osobowy dot. Włodzimierza Resiaka z informacją "Po kilku miesiącach należenia do nielegalnej organizacji pn. "RUCH" miał oświadczyć, iż rezygnuje z członkostwa". IPN BU 0190/59 (Charakterystyka Nr 58), IPN BU 0644/252 (1615/R).
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego przeciw grupie osób, które "podjęły nielegalną działalność w ramach struktur podziemnych b. "Solidarności", polegającą na opracowaniu, przygotowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw, których treść narusza dyspozycję art. 48 dekretu o stanie wojennym". Podstawą wszczęcia śledztwa były materiały uzyskane przez Wydz. II KWMO w Gdańsku podczas prowadzenia SOR "Mątwa" (nr rej. 45641). Kazimierz Resiak figuruje na sporządzonym 30.12.1982 "Wykazie kontaktów figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania >Mątwa< uzyskanych podczas przeszukania". Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Marynarki Wojennej (Pm. Śl-II-441/82). IPN Gd 013/117 t. 1 (III-8524)
Akta paszportowe Akta Kazimierza Resiaka. 05.03.1971 wniesiono zastrzeżenie na wyjazd za granicę (nr Z-I-A/71) do dnia 01.03.1973, w związku z prowadzonym postępowaniem karnym wobec ww. za przynależność do "nielegalnego związku Ruch". 30.12.1971 anulowano zastrzeżenie wyjazdu za granicę do KDL. W 1973 roku przedłużono zastrzeżenie wyjazdu za granicę do KK i Jugosławii (nr Z-37/73), które anulowano 26.10.1975. IPN Ld 0133/9291 (EALd 12783)
.