Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Dziczek
Miejsce urodzenia: MYSZYNIEC STARY
Data urodzenia: 08-12-1935
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marcjanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia Podejrzewany o udział w zorganizowaniu na terenie Mrągowa nielegalnej organizacji młodzieżowej. Zarzut ten nie został potwierdzony, udowodniono jedynie "wrogi stosunek do PRL i ZSRR oraz rozpowszechnianie fałszywych wiadomosci o stosunkach Polski i ZSRR". Ze względu na młody wiek nie zostały wyciągnięte konsekwencje sądowe. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia Brak możliwości ustalenia przedmiotu sprawy. Mat. o nr arch. 388/II zniszczono w 1977 r., wpis na podst. zapisów kart.- ewid.
Akta sprawy o wykroczenie Druk wydawnictwa "BIS" (Biuletynu Informacyjnego "Solidarności") bez zezwolenia. Ukarany przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny 50 tys. zł i przepadek przedmiotów wykroczenia. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.