Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Zieliński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 24-04-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Żołnierz zawodowy, generał dywizji od 5.10.1972, pracownik naukowy, wykładowaca, dr nauk wojskowych od 24.05.1962r. Od października 1946r. w PPR; następnie w PZPR. Służba w LWP od 22.05.1943r.
Od 1941r. do 1943r. wyrąb lasu, ZSRR;
Od 1943r. do 1944r. Szkoła Oficerska, słuchacz, Riazań;
Od 1944r. do 1946r. Oficerska Szkoła Piechoty, szef sztabu batalionu;
Od 1946r. do 1948r. Wyższa Szkoła Piechoty, wykładowca;
Od 1948r. do 1951r. Akademia Sztabu Generalnego, słuchacz, Rembertów;
Od 1951r. do 1965r. Akademia Sztabu Generalnego, wykładowca, Rembertów;
Od 1965r. do 1968r. Ministerstwo Obrony Narodowej, Gabinet Ministra, szef, Warszawa;
Od 1968r. do 1986r. Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Kadr, szef, Warszawa;
Od 1986r. Polska Misja Wojskowa w Berlinie Zachodnim, szef;
Ukończył: Szkołę Podoficerską i Oficerską 1 DP 1943 - 1944, Kurs Dowódców Batalionów w Centrum Wyszkolenia Piechoty 1946, Kurs Ogólnowojskowy w Akademii Sztabu Generalnego WP 1948 - 1951, Kurs Strategiczny w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR 1970.
Delegat na VI, VII, VIII, IX i X Zjazd PZPR, od 1968 roku delegat na Konferencje PZPR Instytucji Centralnych MON.
[AAN KC PZPR CK VIII/1224], IPN BU 2216/6, k.1, 1v, 4, 13, 71.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Uczelniany przy Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Warszawa-Rembertów PZPR 1963 1965 IPN BU 2216/6, k. 13.
Członek Egzekutywa Komitet Partyjny Instytucji Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa PZPR 1968 1975 IPN BU 2216/6, k. 13-14.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 20-07-1981 AAN KC PZPR CK VIII/1224, PZPR. Zjazdy plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 182, 214. IPN BU 2216/6, k. 13.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-07-1981 3-07-1986 AAN KC PZPR CK VIII/1224, PZPR. Zjazdy plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 266; IPN BU 2216/6, k. 13.
Sekretarz sekretariat Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa Brak 13-12-1981 21-07-1983 IPN BU 2216/6, k. 14, IPN BU 1585/17379, s. 3; IPN BU 1585/1009, k. 1; T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 165-166.