Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Krystyna
Nazwisko: Lewandowska
Nazwisko rodowe: Kolesińska
Miejsce urodzenia: Chojnice
Data urodzenia: 25-01-1945
Imię ojca: Witold
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Materiały dotyczące „zajść związanych z VI sesją WRN w Bydgoszczy w dn. 19.03.1981 r.” Ww. figuruje w kopii notatki urzędowej funkcjonariusza KWMO w Bydgoszczy z 30.03.1981 jako jedna z osób gromadzących się 19.03.1981 przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. IPN By 077/598/1, k. 114 (70/13)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie zajęcia w dn.19.03.1981 przez „siły porządkowe” sali obrad Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w której przebywali przedstawiciele MKZ NSZZ „Solidarność” oraz „obrażeń ciała doznanych przez osoby uczestniczące w tym zdarzeniu”. Ww. figuruje w notatce urzędowej funkcjonariusza KWMO w Bydgoszczy z 30.03.1981 jako jedna z osób gromadzących się 19.03.1981 przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Śledztwo umorzono 31.08.1981 wobec „niestwierdzenia przestępstwa” i „niewykrycia sprawców”. IPN By 99/50, t. 17, k. 181
Akta kontrolne śledztwa Materiały śledztwa dotyczącego "powielania i kolportowania na terenie Bydgoszczy i kraju biuletynów nielegalnego Związku Wyzwolenia Narodowego pt. "Orzeł Biały", które w swej treści wyszydzają ustrój PRL, naczelne organy władzy politycznej i państwowej oraz godzą w sojusz polsko-radziecki". Śledztwo zostało wyłączone 21.09.1981 na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z postępowania Ds-56/81 (RSD 7/81). W aktach kopia protokołu przesłuchania Haliny Lewandowskiej jako świadka w śledztwie RSD 7/81 z 17.09.1981. Ww. figuruje również na odpisie "planu czynności śledczych w sprawie nr RSD 7/81, Ds.-56/81" jako osoba, którą należy przesłuchać w charakterze świadka. Śledztwo RSD 10/81 Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy prowadził pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds. 69/81). IPN By 070/5155 (5674/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dotyczące internowanych z terenu b. województwa bydgoskiego. Ww. została internowana w ramach akcji "Jodła" decyzją z 17.12.1981 w Zakładzie Karnym w Fordonie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi z powodu kontynuowania działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego. Zwolniona z internowania na mocy decyzji z 13.07.1982. IPN BY 069/1357, t. 3 (1364/IV)
Akta internowanego Na podstawie Decyzji nr 55/81 o internowaniu wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy Halina Lewandowska została internowana z powodu, iż po ogłoszeniu Dekretu o stanie wojennym nie zaprzestała działalności organizacyjnej w NSZZ "Solidarność". Od 17.12.1981 przebywała w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, następnie od 10.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Na podstawie Decyzji nr 51/81/U o uchyleniu internowania z 13.07.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy została zwolniona z internowania 19.07.1982. W aktach znajduje się zawiadomienie Haliny Lewandowskiej do Komendanta OO. w Gołdapi z 20.05.1982 z informacją "z dniem dzisiejszym zakończyłam głodówkę". IPN Bi 53/57
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Halina Lewandowska została 14.02.1985 zarejestrowana pod nr. rej. 24174 do SOS „Artysta” (zarejestrowanej 13.07.1981 pod nr. 19434) z powodu działalności "o wrogim politycznie charakterze”. Sprawę zakończono po "zaprzestaniu wrogiej działalności". Materiałów o sygn. II-6819 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Halina Lewandowska została 07.06.1988 zarejestrowana jako "fig.[urantka] SOR" przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy pod nr 28072 do SOS/SOR "Gryf" nr rej. 20546 prowadzonej w okresie 16.06.1982-16.12.1989 przez Wydz. V, od 30.05.1989 przez Inspektorat 2. Następnie ww. została przerejestrowana do SOR "Organizacja" nr rej. 28524 prowadzonej w okresie 21.10.1988-16.12.1989 przez Wydz. V, od 01.08.1989 przez Insp. 2. Następnie H. Lewandowska została przerejestrowana do SOS/SOR "Janek" nr rej. 18807 prowadzonej w okresie 26.08.1980-18.12.1989 przez Wydz. III "A"/ V, od 18.04.1989 przez Inspektorat 2. Materiały dot. ww. spraw zostały zniszczone. Materiały zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta paszportowe Haliny Lewandowskiej. W aktach postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu do WKŚ (Z-1851/87) w okresie od 01.08.1987 do 01.08.1989 wydane przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy. W uzasadnieniu podano, iż "udziela ona swojemu mężowi znacznej pomocy w prowadzeniu wrogiej, antysocjalistycznej działalności. Jest osobą zdecydowanie wrogo ustosunkowaną do aktualnej polityki partii i rządu". W związku z zastrzeżeniem odmówiono Halinie Lewandowskiej 05.10.1987 wydania paszportu na wyjazd do Kanady. IPN By 680/167647 (EABy 167647)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW o pseudonimie "Student" (następnie "Klimaszewski", następnie "Działacz") znajdują się doniesienia dotyczące Haliny Lewandowskiej. IPN BY 0085/1509, t. 2-3 (I-40805)
.