Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Jan
Nazwisko: Kościelny
Miejsce urodzenia: Mogilno
Data urodzenia: 01-03-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Olga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 25.03.1982 rejestrowany pod nr 20242 jako osoba do sprawy krypt. "Siatka" założonej 06.03.1982 przez Wydz. V KWMO Bydgoszcz pod nr 20181 w zw. z tym, że "wchodził w skład 10-osobowej grupy skupiającej b. działaczy NSZZ >Solidarność<. Grupa ta zamierzała podjąć nielegalną działalność polegającą na drukowaniu i kolportowaniu ulotek, których treść miała być wymierzona w obowiązujący porządek prawny w PRL. W wyniku przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej figurant odstąpił od prowadzenia wrogiej działalności". Sprawę zakończono 15.01.1983, materiały złożono w archiwum pod nr 6029/II, następnie 25.01.1990 zniszczono. Materiały archiwalne 6029/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.