Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Czesław
Nazwisko: Kościelecki
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 01-01-1940
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR/SOS] Bogusław Kościelecki kontrolowany w ramach SOR krypt. "Nielegalni II", 07.09.1971 przerejestrowanej na SOS i prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy w związku z działalnością w bydgoskim ośrodku "nielegalnego" związku "Ruch". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO Bydgoszcz pod nr 4648/II, następnie zniszczono 03.01.1990 za protokołem brakowania nr 97. Materiały sygn. 4648/II zniszczono 03.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa krypt. "Lot" założona na zabezpieczenie Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Bogusław Kościelecki figuruje na informacji z dnia 26.09.1970 jako jedna z osób zastrzeżonych przez Wydz. KRG KWMO Bydgoszcz szyfrogramem z dn. 20.08.1970 w związku z rozpracowywaniem przez Wydz. III KWMO Bydgoszcz i celem zabezpieczenia przed ewentualną ucieczką z kraju przed aresztowaniem. Po zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec ww. za przynależność do "nielegalnego" związku zastrzeżenie odwołano szyfrogramem z dnia 14.09.1970. IPN By 069/1177 (1178/IV) t. 8.
Akta kontrolne śledztwa Akta Wydz. Śledczego KWMO w Łodzi przeciwko działaczom organizacji "Ruch". Bogdan Kościelecki podejrzany, "że był on prawdopodobnie grupowym w organizacji "Ruch" na terenie Bydgoszczy. W toku postępowania [Służba Bezpieczeństwa] nie ustaliła personalnie kogo B. Kościelecki pozyskał do organizacji oraz z kim utrzymywał kontakty". W toku śledztwa dokonano sprawdzenia daktyloskopijnego i analizy pisma ww. Z akt wyłączono materiały dotyczące wymienionego i przekazano do dalszego prowadzenia Wydz. Śledczemu KWMO w Bydgoszczy z wnioskiem o aresztowanie Bogusława Kościeleckiego, co nastąpiło 29.08.1970. IPN Ld pf 15/64 (III-945) t. 13, 16, 20.
Akta kontrolne śledztwa Kontrolne akta śledcze przeciwko m.in. Bogusławowi Kościeleckiemu, podejrzanemu o przynależność w latach 1968–1970 do bydgoskiego ośrodka "nielegalnego" związku "Ruch". Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy (II Ds.-29/70) wszczęła w tej sprawie śledztwo i przekazała do prowadzenia Wydz. Śledczemu KWMO Bydgoszcz. Został zatrzymany, przeszukany w miejscu pracy i zamieszkania, 29.08.1970 osadzony w AŚ KWMO Bydgoszcz; wielokrotnie przesłuchiwany. 15.05.1971 Prokuratura uchyliła areszt w stosunku do wymienionego. 30.10.1971 wydała postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w stosunku do w/w na okres próby dwóch lat z jednoczesnym nałożeniem obowiązku świadczenia pracy społecznej. IPN By 070/4958 t. 1-5 (5393/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa przeciwko działaczom organizacji "Ruch" z terenu Warszawy i województwa stołecznego prowadzonego przez Wydz. Śledczy KSMO. W toku śledztwa ustalono, że do "nielegalnej" grupy należały osoby z Warszawy, Gdańska, Łodzi, Lublina. Bogdan Kościelecki występuje w aktach w zw. z tym, że na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Bydgoszczy był aresztowany pod zarzutem "udziału w nielegalnym związku". W toku dalszego śledztwa akta dotyczące kolejnych podejrzanych przekazywano do dalszego prowadzenia Wydz. Śledczym w komendach wojewódzkich. Do Wydz. Śledczego KWMO Bydgoszcz przekazano materiały dotyczące wymienionego. IPN BU 02041/34 (II-2128), IPN BU 02065/2 (mkf 2128/2).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt."Runo" założonego w zw. z tym, że był członkiem organizacji "Ruch". W okresie prowadzenia sprawy nie stwierdzono, aby prowadził "wrogą działalność", dlatego sprawę zakończono 28.11.1974. Materiały złożono w archiwum pod nr II-4648 łącząc z SOS/SOR krypt. "Nielegalni II". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Charakterystyka nr 58 dot. "działalności nielegalnej organizacji pn. >Ruch<" oraz kwestionariusze osobowe członków i "Karty na czyn przestępczy". "Celem organizacji >Ruch< była likwidacja obecnego ustroju politycznego i społecznego w Polsce, w drodze zbrojnego powstania, które organizacja miała wywołać w momencie sprzyjającej sytuacji międzynarodowej". Śledztwo przeciwko działaczom "Ruchu" prowadziło Biuro Śledcze MSW, Wydz. Śledczy KSMO i Wydz. Śledcze KWMO, w granicach których ujawniono działalność organizacji. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Bogdana Kościeleckiego, "członka nielegalnej organizacji pn. >Ruch<" z dnia 14.03.1974. IPN BU 0644/252 (1615/R), IPN BU 0190/59.
Akta paszportowe 15.07.1974 otrzymał odmowę na wyjazd zagraniczny do Jugosławii w związku z zabezpieczeniem na wyjazdy do państw kapitalistycznych i socjalistycznych wprowadzonym przez Wydz. III KWMO Bydgoszcz. Zabezpieczenie zarejestrowano 28.05.1971 pod nr By 8142/71. EATO 5800, zapis kartoteczno-ewidencyjny
.