Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Wiesław
Nazwisko: Jakubiak
Miejsce urodzenia: Kolonia Dub
Data urodzenia: 22-05-1944
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jakubiak Piotr sprawdzany był w ramach SOS krypt. "Rajd" w związku z próbą zorganizowania rajdu turystycznego szlakiem walk Legionów Piłsudskiego. Sprawę zakończono "przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej". Materiałów o sygn. 128/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. IV KWMO Tarnobrzeg. IPN-Rz-52/369
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE w związku z faktem, iż prowadził "nielegalną działalność związkową w okresie stanu wojennego". Kontrolę zakończono z powodu wyjazdu w/w za granicę na pobyt stały. Materiałów o sygn. 576/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone m.in. przeciwko Piotrowi Jakubiak w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie "nielegalnych" wydawnictw. Materiałów o sygn. 152/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie Postępowanie prokuratorskie prowadzone przeciwko w/w z powodu udziału w "nielegalnych strukturach byłego związku" oraz oskarżenia o "kolportaż nieleg[alnych] wydawnictw", oraz wprowadzania do tych struktur osób trzecich. Postępowanie umorzono na mocy amnestii. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany w związku z kolportażem nielegalnej literatury i działalnością w ramach "nielegalnych" struktur NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-53/78
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę (WKŚ) o nr Z-I-1215/83 wniesione przez KR MO w Sandomierzu na okres od 07.06.1983 do 07.06.1985. Na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Tarnobrzegu zastrzeżenie wznowiono na okres od 16.07.1984 do 16.07.1986. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.