Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronim Teodor
Nazwisko: Walecki
Miejsce urodzenia: Rodzone
Data urodzenia: 06-09-1933
Imię ojca: Leon
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze przeciwko członkom "nielegalnej organizacji młodzieżowej"- „Demokracja Polska”, działającej na terenie Chełmży w okresie 1950-1951. W/w rozpracowywany przez Wydz. III WUBP Bydgoszcz (8983/II D), 17.07.1951 został zatrzymany i postanowieniem WPR w Bydgoszczy z dn. 4.08.1951 (nr sprawy PRII.114/51) tymczasowo aresztowany w więzieniu Karno-Śledczym w Toruniu. Wielokrotnie przesłuchiwany. Oskarżony o przynależność do "nielegalnej organizacji" i „walkę z ustrojem Państwa Polskiego”. IPN By 070/2860 t. 1-4 (2935/III), IPN By 077/1212 (NR-36-K)
Akta sądowe Akta w sprawie m.in. Hieronima Waleckiego podejrzanego o przestępstwo z art. 87 w zw. z art. 86 ust. 2 KKWP oraz art. 4 ust. 1 Dekretu z 13.06.1946. W dn. 19.12.1951 na mocy decyzji Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy skazany na 5 lat więzienia. Na mocy amnestii z dn. 22.11.1952 wyrok złagodzono do 2 lat i 6 m-cy. Zwolniony warunkowo z więzienia 3.11.1953. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy 12.12.1969 zarządził zatarcie skazania. IPN By 66/2689-2690
Charakterystyka Charakterystyka "nielegalnej organizacji młodzieżowej" pn. „Demokracja Polska”, mającej na celu „walkę z komunizmem oraz działanie przeciwko Ludowemu Państwu Polskiemu i sojuszowi ze Związkiem Radzieckim”, działającej na terenie Chełmży od czerwca 1950 do 17.07.1951. Hieronim Walecki występuje w „kwestionariuszu osobowym nr 42” jako dowódca plutonu od września 1950 do lipca 1951. Ponadto werbował nowych członków oraz odbierał przysięgę. Prowadził zebrania konspiracyjne. IPN By 09/63 (63/0), IPN 0176/123
Akta administracyjne „Analiza pracy Wydz. III po zagadnieniu bandytyzmu za lata 1947-1955”. H. Walecki występuje w sporządzonym 19.03.1952 wykazie nielegalnych organizacji młodzieżowych zlikwidowanych w okresie 01.07.1951- 01.03.1952 jako członek sztabu organizacji „Demokracja Polska”, rozbitej w lipcu 1951 przez PUBP w Toruniu i Wydz. III WUBP w Bydgoszczy. IPN By 034/66 (NR-68-S)
.