Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Andrzej
Nazwisko: Machalski
Miejsce urodzenia: Kałusz
Data urodzenia: 23-02-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne/ Sprawa Operacyjnej Obserwacji Materiały operacyjne WUBP w Krakowie dot. rozpracowania członków organizacji Związek Walczącej Młodzieży Polskiej (ZWMP). Następnie Janusz Machalski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Krakowie w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. "Chwiejny" nr KR 652, w związku z dawną działalnością w "Związku Walczącej Młodzieży Polskiej". Zarejestrowany 21.12.1961 pod nr 692/B. ZWMP była antykomunistyczną organizacją młodzieżową J. Machalski zajmował się kolportażem ulotek oraz zerwał kilka czerwonych flag. W razie wybuchu III wojny światowej ZWMP miał wystąpić zbrojnie przeciwko komunistom. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z 31.03.1953 na 5 lat więzienia. Rozpracowanie zakończono w 1963. IPN Kr 05/39 (3524/III-gr.)
Akta operacyjne/ Materiały Wstępne [MW] W okresie 1970-1977 J. Machalski był w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. II KWMO w Katowicach. W 1971 roku SB próbowała zwerbować J. Machalskiego na TW. Werbunek nie doszedł do skutku wobec zdecydowanej odmowy w/w. W dn. 21.12.1973 roku Referat Służby Bezpieczeństwa w Wodzisławiu Śląskim założył na Janusza Machalskiego Materiały Wstępne nr KA 26368 w związku z jego dawną działalnością w ZWMP oraz w związku z kontaktami z Tadeuszem Machalskim - gen. bryg. WP oraz ministrem rządu RP na uchodźstwie. Materiały złożono 10.10.1977 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Katowicach pod sygn. 36683/II. IPN Ka 0169/2 mkf. (36683/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały o sygn. 36683/II zostały podjęte ponownie przez SB w związku ze zorganizowaniem przez Janusza Machalskiego w listopadzie 1980 narady z całym dozorem zakładu przeróbczego KWK "1 Maja" w Wodzisławiu Śląskim, w wyniku czego cały dozór wyższy wstąpił do NSZZ "Solidarność". Po ogłoszeniu stanu wojennego J. Machalski nadal utrzymywał kontakty z działaczami "Solidarności". W 1985 opublikował w czasopiśmie "Odrodzenie" pamiętniki pt. "Pod prąd". Materiały sprawy złożono 19.03.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 36683/II. IPN Ka 0169/2 mkf. (36683/II)
Akta operacyjne Rozpracowanie Janusza Machalskiego w ramach spraw ewidencyjno-obserwacyjnych o kryptonimach: "Paragraf" (nr rej. 4984) oraz "Niepewny" w związku z przynależnością do ZWMP. IPN Kr 010/9892 (10073/II - gr).
Akta operacyjne Akta kilku spraw ewidencyjno-obserwacyjnych na byłych członków organizacji ZWMP, w tym sprawa "Powtórni" w której występuje J. Machalski. IPN Kr 010/9397 t. 1-8, (9563/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledcze WUBP w Krakowie na członków organizacji "Związek Walczącej Młodzieży Polskiej". J. Machalski został zatrzymany przez UB 02.10.1952 z powodu przynależności do ZWMP. Wyrokiem WSR w Krakowie z 31.03.1953 skazany na 5 lat więzienia. Zwolniony 30.04.1956 na mocy amnestii. Akta złożono 27.12.1952 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 12531/I, przerejestrowano 24.03.1972 do sygn 3524/III. IPN Kr 05/39 (3524/III)
Akta kontrolno-śledcze Janusz Machalski występuje w aktach dotyczących innych działaczy ZWMP, jako współorganizator ZWMP. IPN Kr 07/3304 (3521/III)
Akta sądowe Akta WSR w Krakowie dot. Janusza Machalskiego i innych działaczy "Związku Walczącej Młodzieży Polskiej". Oskarżony o udział w antykomunistycznej młodzieżowej organizacji ZWMP, kolportaż ulotek oraz zerwaniu kilku czerwonych flag. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z 31.03.1953 na 5 lat więzienia. Osadzony 27.05.1953 w więzieniu dla młodocianych przy COP w Jaworznie. Przeniesiony 10.09.1954 do więzienia w Krakowie, a następnie 29.06.1955 do więzienia w Wiśniczu Nowym i 29.02.1956 do więzienia we Wronkach. Zwolniony 30.04.1956 na mocy amnestii. IPN Kr 110/4987 (Sr 104/53)
Akta administracyjne Charakterystyka nr 44 na organizację antykomunistyczną "Związek Walczącej Młodzieży Polskiej". IPN Kr 074/43, (44/X)
Akta administracyjne Janusz Machalski występuje w aktach administracyjnych Wydz. "C" KWMO w Katowicach, jako działacz ZWMP. IPN Ka 063/86 (140/C)
Akta paszportowe Akta paszportowe Janusza Machalskiego. Odmowa wyjazdu do Wielkiej Brytanii w 1983 r. IPN Ka 204/4 (EAKA 4 WO)
.