Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lesław Eugeniusz
Nazwisko: Wechowski
Miejsce urodzenia: Stryj
Data urodzenia: 04-02-1937
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Eufrozyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa Występował w SO krypt. "Miasto", dotyczącej działalności Międzyzakładowego Komitetu NSZZ „Solidarność” - Region Białystok. Sprawę zakończono z powodu zawieszenia działalności, a następnie rozwiązanie NSZZ "Solidarność". Objęty akcją „Lato 80” - delegat na walny zjazd NSZZ „Solidarność” Region Białystok w czerwcu 1981. Akta SO o sygn. 351/IV zachowały się w postaci szczątkowej. Brak jest w nich dokumentów odnoszących się bezpośrednio do Lesława Wechowskiego. IPN Bi 011/66 (351/IV). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku. Prowadzenie sprawy zakończono „z powodu zaniechania wrogiej działalności”. IPN Bi 012/516 (2926/II)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-23.12.1981, ponieważ "mógłby podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku. IPN Bi 07/265 (654/III), IPN Bi 6/32
.