Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Żabiuk
Miejsce urodzenia: Siemiatycze
Data urodzenia: 27-05-1964
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Nina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy o wykroczenie Zatrzymany 22.04.1988. W dniu 11.10.1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Ochota karą grzywny, ponieważ „przewoził wydawnictwa pozbawione debitu, a następnie przenosił je w celu rozpowszechniania”. IPN BU 01326/756
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 13.12.1988 w ramach SOR krypt. "Organizacja", dotyczącej kolportażu ulotek informujących o powstaniu NZS w Filii UW w Białymstoku. Materiały o sygn. 4275/II zniszczono 8.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kart. - ewid.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany od 2.09.1988 w ramach SOS krypt. "Kolporterzy", dotyczącej kolportażu wydawnictw wśród studentów Filii UW w Białymstoku. Materiały o sygn. 4155/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.