Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward Mikołaj
Nazwisko: Babiuch
Miejsce urodzenia: Grabocin
Data urodzenia: 28-12-1927
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Od 1948 r. w PPR, nast. w PZPR.
Od 1949 r. do 1955 r. w aparacie ZMP [m.in kier. Wydziału Organizacyjnego ZW a następnie z-ca kier. i kier. Wydziału Młodzieży Szkolno-Zawodowej ZG].
Od 1953 r. do 1955 r. słuchacz w Szkole Partyjnej przy KC PZPR.
Od stycznia 1964 r. do października 1965 r. redaktor naczelny miesięcznika "Życie Partii".
Od 06.1969 r. do 12.1980 r. poseł na Sejm PRL V-VIII kadencji.
Od 17.06.1971 r. do 3.01.1981 r. członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
W dniu 24.08.1980 r. usunięty uchwałą IV plenum KC z grona członków BP KC.
W dniu 08.10.1980 r. odwołany z KC PZPR.
W dniu 15.07.1981 r. wykluczony z PZPR przez IX Zjazd Partii.
Był radnym Warszawskiej Rady Narodowej.
Źródła: AAN CK/IX/31; IPN BU 01210/22/CD/1; Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/93, s. 3-6, dalej ARM 3114/93, s...; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa; tenże, Ludzie władzy 1944-1991, s. 308, 330.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Warszawski Komitet Wojewódzki Warszawa PZPR 1953 1955 IPN BU 01210/22/CD/1
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-09-1955 31-05-1958 AAN CK/IX/31, IPN BU 01210/22/CD/1.
Starszy Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-06-1958 31-05-1959 AAN CK/IX/31, IPN BU 01210/22/CD/1.
Kierownik Wydział Organizacyjny Warszawski Komitet Wojewódzki Warszawa PZPR 01-06-1959 30-09-1963 AAN CK/IX/31, IPN BU 01210/22/CD/1.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-10-1963 31-10-1965 AAN CK/IX/31, IPN BU 01210/22/CD/1.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 10-1980 IPN BU 01210/22/CD/1, Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 330; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 107, 123, 143, 166, 194.
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-11-1965 22-12-1970 AAN CK/IX/31, IPN BU 01210/22/CD/1, Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa s. 330; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 123.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-12-1970 24-08-1980 IPN BU 01210/22/CD/1, Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 261; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 138, 159, 186, 219.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-12-1970 14-02-1980 IPN BU 01210/22/CD/1, Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 264; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 139, 160, 187.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 28-03-1972 25-03-1976 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 172; Naczelne władze 1944-1979, T. Mołdawa, s. 48.
Zastępca Przewodniczącego Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 25-03-1976 18-02-1980 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 171; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa, s. 49.
Prezes Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 18-02-1980 24-08-1980 IPN BU 01210/22/CD/1; ARM 3114/93, s. 4-6; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 174, 330.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Karta E-14/1:" Były premier rządu PRL. Internowany dnia 13.XII 81 r. na podstawie Decyzji Nr 3 Komendanta KSMO w W-wie, art. 42 dekretu z dnia 12.XII 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa w okresie stanu wojennego. Mat. Wydz. I Biura Śl. MSW (nie rej.) zostały złożone i sfilmowane w archiwum W. II Biura "C" MSW do nr 7414/III zbiorowa. Karta K-P: Internowany na podstawie dec. komendanta KSMO, dnia 13.12.81 r. Daty zwolnienia brak. Materiały złożono 13.11.84 r. "Jodły" brak. IPN BU 0582/141 (MSW 7414/III).
Elektroniczna baza danych byłej SB. Wydruki: Był internowany przez SUSW [!] Warszawa. Internowanie od dnia 13.12.81 Materiały archiwalne numer 7414/3ZBIOR złożono w Biuro [!] "C" MSW Wydział II. Mikrofilm 7414/3ZBIOR.. Był rejestrowany przez Biuro Śledcze. Postępowanie przygotowawcze - były premier rządu PRL był internowany na podstawie dekretu o stanie wojennym dnia 13.12.81 r. Dnia 13.11.84 r. zdjęto z ewidencji - przekazano do archiwum. Materiały archiwalne numer 7414/3ZBIOR złożono w Biuro "C" MSW Wydział II. Mikrofilm 7414/3ZBIOR.." ZSKO-88, ZSKO-90.
.