Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Wildowicz
Miejsce urodzenia: Borki
Data urodzenia: 06-10-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 15-01-2010
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 04.09.1987 w Wydz. "C" WUSW Białystok przez Pion III SB RUSW w Sokółce pod nr BK - 40205 jako KO [Kontakt Operacyjny] ps. "Gienek". W dniu 27.01.1990 zdjęto z ewidencji. Materiały operacyjne zostały zniszczone "we własnym zakresie" przez jednostkę rejestrującą SB na stanie której znajdowała się powyższa rejestracja. Karta Mkr-3 z kartoteki Wydziału "C" KWMO/WUSW Białystok; dziennik rejestracyjny WUSW w Białymstoku - zapis pod poz. 40205; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bi 452/144374 (EABK 144374). Poprzednia sygn. akt IPN Bi 93/575/18.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 29/10 zarządzenie z dnia 31.01.2011 r. dotyczące Eugeniusza Wildowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.