Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Sosnowski
Miejsce urodzenia: Dobrzyniówka
Data urodzenia: 02-06-1948
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały dotyczą NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Tadeusz Sosnowski jako członek Komitetu Strajkowego podpisał się pod petycją z dnia 24.04.1988, w której pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów "Ponar -Bial" [FPiU] w Białymstoku m.in. poparli żądania legalizacji NSZZ "Solidarność", wyrazili poparcie dla walczących o swoje prawa robotników w całym kraju, żądali uwolnienia osób zatrzymanych i aresztowanych za walkę o prawa robotnicze, sprzeciwiali się rozwiązywaniu kontaktów pomiędzy władzą, a społeczeństwem przez użycie siły przez władzę, domagali się przystąpienia Partii i Rządu do rozmów ze strajkującymi robotnikami. IPN Bi 0037/186/1/ CD.
Akta administracyjne Wymieniany w piśmie Naczelnika Wydz. V WUSW Białystok do Naczelnika Wydz. III WUSW Białystok z 27.07.1988 jako jeden z uczestników spotkań przedstawicieli podziemia "Solidarności" Regionu Białystok z przedstawicielami Związków Zawodowych z Francji. Spotkania odbywały się na terenie Białegostoku i dotyczyły wymiany doświadczeń w prowadzonej działalności związkowej. IPN Bi 0037/186/3/CD.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 05.03.1986 pod nr Bk 37007 do SOS "Działacz" (nr rej. 35899), 23.05.1988 przerejestrowanej na SOR "Działacze", dot. reaktywowania NSZZ "Solidarność" przy Fabryce Przyrządów i Uchwytów (FPiU) w Białymstoku. T. Sosnowski - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w FPiU, organizował pielgrzymki z zakładu pracy do Częstochowy i na powitanie Jana Pawła II do Warszawy i Gdańska, rozprowadzał Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" FPiU "Smoluch", zbierał podpisy pod petycją do Sejmu PRL o reaktywowanie wszystkich organizacji rozwiązanych po wprowadzeniu stanu wojennego, w czasie zebrania założycielskiego "Solidarności" w Zakładzie nr 2 FPiU w Bielsku Podlaskim powiedział, że "Solidarność” nie uznaje PZPR i będzie dążyć do jej wyprowadzenia z zakładu, podczas uroczystości pogrzebowych ks. Stanisława Suchowolca – kapelana białostockiej Solidarności, mówił że został on zamordowany przez SB. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z legalizacją Solidarności. IPN Bi 012/1401 (4323/II).
.