Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Brzuzy
Miejsce urodzenia: Bogatynia
Data urodzenia: 02-01-1961
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod numerem 6052 dnia 20.05.1982 do sprawy o krypt. "Biuletyn" nr 5930 założonej 04.03.1982 z powodu rozpowszechniania ulotek zawierających fałszywe wiadomości. Materiały złożono do archiwum 09.02.1983. Materiały o sygn. 667/II wybrakowano 18.07.1988. Wpis na podstwie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne-śledztwa Śledztwo przeciwko autorom i kolporterom biuletynu "Solidarność Wojenna", działającym na obszarze Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. R. Brzuzy rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości w okresie trwania stanu wojennego. Aresztowany 02.05.1982. Dnia 21.05.1982 sprawę skierowano do sądu. Skazany przez Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 4 lat. IPN Ld pf 68/82 (82/3 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie założonej w celu „ochrony operacyjnej” Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. IPN Ld 0050/12 t. 1, 4 (25/1/91)
Akta administracyjne R. Brzuzy występuje w planie zabezpieczenia operacyjnego dotyczącego założonej nielegalnej grupy, której zadaniem był kolportaż i produkcja w czasie stanu wojennego ulotek o treści "antypaństwowej". IPN Ld 0050/19 (25/8/91)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie założonej na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" przy Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie jako członek komitetu redakcyjnego "Solidarność Wojenna". IPN Ld 069/29 (36/4)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 08.01.1988 pod numerem 10189 do sprawy o krypt. "Optymiści" nr 10084 założonej dnia 28.10.1987 ze względu na fakt powstania Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Górników w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Sprawę zakończono na wniosek Dyrektora Departamentu V MSW. IPN Ld 067/1083 (1587/2)
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Monter" znajduje się doniesienie dotyczące R. Brzuzego. IPN Ld 0031/571 (1880/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Narcyz" znajduje się doniesienie dotyczące R. Brzuzego. IPN Ld 0031/569 (1878/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Andrzej" znajdują się doniesienia dotyczące R. Brzuzego. IPN Ld 0031/703 (2045/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Wolski" znajdują się doniesienia dotyczące R. Brzuzego. IPN Ld 0031/943 t. 2 (1977/I)
Dar osoby prywatnej R. Brzuzy występuje w materiałach dotyczących weryfikacji funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa jako poseł na Sejm RP i przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 483/1
.