Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Maria
Nazwisko: Bartyzel
Nazwisko rodowe: Feja
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 12-11-1955
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach sprawy dotyczącej utworzenia i działalności organizacji Ruch Młodej Polski. IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie założonej na inną osobę. Rozpracowywana z powodu kolportowania nielegalnych czasopism i wydawnictw bezdebitowych oraz udziału w nielegalnych zebraniach o charakterze "antypaństwowym". Ponadto inwigilowana w dniu 27.04.1980 w czasie obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Łodzi. IPN Ld 047/413-mf (056932/2)
Akta kontrolne-śledztwa Decyzja prewencyjnego zatrzymania M. Bartyzel z powodu "konieczności podjęcia działań neutralizujących działalność antysocjalistyczną ". IPN Ld pf 15/436 t. 1 (1513/III-N)
Akta internowania Internowana przez grupę internowania KWMO Łódź z powodu działalności w Ruchu Młodej Polski. IPN Ld pf 86/21 t. 1 (1360/III)
Akta operacyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z M. Bartyzel w związku z prowadzoną "działalnością zagrażającą bezpieczeństwu państwowemu". Jako redaktor pisma "Solidarność Ziemi Łódzkiej" współdziałała na terenie Łodzi z ugrupowaniami "antypaństwowymi" takimi jak: Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitet Obrony Robotników, Ruch Młodej Polski i innymi. Ponadto M. Bartyzel jest wymieniona w liście Biskupa Łódzkiego do Komendanta Wojewódzkiego z prośbą o zwolnienie z internowania. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III)
Akta internowanego Internowana 13.12.1981 z powodu działalności w Ruchu Młodej Polski. 15.01.1982 przeniesiona do aresztu w Suwałkach. IPN Bi 53/7, IPN Po 561/1, IPN Po 161/1 poz. 286
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dnia 10.04.1984 przez Wydział III WUSW Łódź do SOR "Reżyser" z powodu "negatywnych inicjatyw politycznych wobec władz państwowych". Mat. o sygn. 07625/II zniszczono 10.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Dnia 17.07.1984 Wydział Paszportów odmówił wydania paszportu bez uzasadnienia. Następnie 21.05.1985 wniósł zastrzeżenie wyjazdu za granicę Z-1745/85 do wszystkich krajów świata z powodu działalności w strukturach opozycyjnych. IPN Ld 0151/31876 (EALD 200607)
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Szary" znajdują się doniesienia dotyczące M. Bartyzel. IPN Ld 0040/558 t. 1 (44075/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Wacław" znajdują się doniesienia dotyczące M. Bartyzel. IPN Ld 0082/65 t. 2-3 (45766/I)
Teczka Pracy TW W teczce personalnej i teczce pracy TW "Andrzej" znajdują się doniesienia dotyczące M. Bartyzel. IPN Ld 0040/1254 t. 1-2
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Marek" znajduje się doniesienie dotyczące M. Bartyzel. IPN Ld 0031/420 (1686/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy TW "Marek" znajduje się doniesienie dotyczące M. Bartyzel. IPN Ld 0040/1468 (45888/I)
.