Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr
Nazwisko: Niedbała
Miejsce urodzenia: Cieciory
Data urodzenia: 03-01-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Turośl (powiat kolneński) 07-04-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 11.01.1988 zarejestrowany w Sekcji "C" WZO WUSW Łomża pod nr LO 9927 przez Pion III SB RUSW w Kolnie jako kandydat na TW, następnie 19.01.1988 kategorię rejestracji zmieniono na TW ps. "Jacek". Pozyskany do współpracy w ramach sprawy obiektowej krypt. "Bakałarz" (nr rejestracyjny LO 4584; sprawę prowadził Wydz. III, następnie Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Łomża), do zagadnienia "nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji państwowych i organizacji społecznych". Zdjęty z czynnej ewidencji operacyjnej 30.01.1990. Materiały zostały zniszczone przez SB RUSW w Kolnie. Karta Mkr-3 z kartoteki Wydziału/Sekcji "C" KWMO/WUSW Łomża; dziennik rejestracyjny WUSW w Łomży - zapis pod poz. 4584 i poz. 9927; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW. 1) Akta sprawy obiektowej krypt. "Bakałarz" - LO 4584 zostały zniszczone 09.01.1990r. 2) Na kartach ewidencji operacyjnej błędnie odnotowano nazwisko panieńskie matki ww. Pozostałe dane są zgodne z ewidencją PESEL.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Bi 149/137/14 (sygn. wytwórcy: EALO 93228).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Piotr Niedbała w swym oświadczeniu lustracyjnym złożonym w dn. 12.12.2007 r. w trybie ustawy z dn. 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 425 z późn. zm.) ujawnił, że był współpracownikiem SB w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy. W zarządzeniu Ppl Bi 87/09 dotyczącym Piotra Niedbały – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.