Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Regina
Nazwisko: Kobryńska
Nazwisko rodowe: Kaplan
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: --1908
Imię ojca: Leon
Dodatkowe informacje:

Właściwie Zofia Cytryn c. Lwa;
Od 1944r. do 1948r. PPR;
Od 1948r. PZPR;
Od 1915r w Rosji,
Od 1923r. Komsomoł
Od 1923r.do1925r. Sokolnicki Rejon WLKZM, instruktor, Moskwa;
Od 1925r.do1926r Krasnopriesnienski Rejon WLKZM, instruktor, Moskwa
Od 1926r.do1927r. Komitet Moskiewski WLKZM, kierownik kursów naukowych aktywu
Od 1927r.do1930r. Gazeta Robotnicza, drukarnia, Moskwa;
W 1928r. Uniwersytet Komunistyczny im. Swierdłowa, Moskwa;
Od 1930r.do1932r. Krasnopriesnienski Rejon WLKZM, kierownik sektora propagandy masowej i deputowana do Rady Moskiewskiej
Od 1932r w Polsce, pełnomocnik i członek KC KPZB, sekretarz obwodowy w Wilnie, Białymstoku, Brześciu,
W 1933r. jedna z organizatorek tzw powstania poleskiego;
Od 1933r.do1939r. więzienie;
W 1939 przewodnicząca Kom Obwod MOPR w Białymstoku, a także członek Białostockiej Rady Obwodowej;
W 1941 redaktor literatury polskiej w „Biełgosizdat” w Mińsku;
Od 1941r.do1943r. Wszechzwiązkowy Radiokomitet w Moskwie, redaktor odpowiedzialny redakcji polskiej
Od 1943r.do1944r. pracownik polityczny Frontu Południowo-Zachodniego i 3 Frontu Ukraińskiego;
W 1944r. szefowa Wydziały Politycznego Polskiego Sztabu Partyzanckiego
Od 1947r.do1950r. ANS przy KC KPZR w Moskwie
AAN KC PZPR CK 1690, CK X1557, Akta osobowe 7948;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Dyrektora Centralna Szkoła Lublin/Łódź PPR 12-1944 01-1946 AAN KC PZPR CK 1690, CK X1557, Akta osobowe 7948; PPR, PPS, PZPR. Struktura aparatu centralnego, oprac. W. Ciempiel, s. 15;
Kierownik Wydział Historii Partii KC Warszawa PPR 05-1946 04-1947 AAN KC PZPR CK 1690, CK X1557, Akta osobowe 7948; PPR, PPS, PZPR. Struktura aparatu centralnego, oprac. W. Ciempiel, s. 3;