Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Antoni
Nazwisko: Korzycki
Miejsce urodzenia: Podkonice Duże
Data urodzenia: 07-11-1904
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Działacz ludowy. Od 1949 w ZSL.

Uczestnik Powstania Warszawskiego. Pseudonimy: "Antek", "Antoś", "Borowy", "Topolski". W latach 1918-1924 w PSL "Wyzwolenie". W latach 1924-1927 współorganizator i działacz Niezależnej Partii Chłopskiej, a nast. 1928-1931 działacz Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej "Samopomoc". Od 1931 w SL, od 1949 w ZSL. W latach 1928-1931 wydawca pisma „Samopomoc”. Od 1931 do 1933 publicysta „Wiadomości” we Lwowie. Wielokrotnie stawiany przed sądem za radykalną działalność polityczną. W latach 1935-1939 pracownik GUS i Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Warszawie. 12.1943-08.1945 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I-VIII kad. 02.1944-01.1945 sekretarz generalny ZG SL "Wola Ludu". Od 01.1945 do 11.1949 sekretarz generalny NKW SL. W latach 04.1953-06.1956 prezes ZG Związku Samopomocy Chłopskiej. 11.1954-11.1956 członek Prezydium OK Frontu Narodowego. 08.1956-04.1976 przewodniczący Rady CRS "Samopomoc Chłopska", 03.1957-02.1972 przewodniczacy Komisji Spraw Wewnętrznych w Sejmie II-V kad.,04.1976-01.1981 przewodniczacy Rady CZSR "Samopomoc Chłopska".
Źródło: AAN CK/7282; AAN 9212(teczka osobowa); Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego, sygn. 941; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 193-194; S. Giza, Władze naczelne stronnictw ludowych (1861-1965) [W:] Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego Nr. 7, Wyd. LSW 1965, s. 386-448.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 07-02-1947 20-11-1952 AAN CK/7282; AAN 9212 (t. os.)
Wiceprezes Rada Naczelna Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 11-1949 03-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991.Władze państowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991,Warszawa 1991, s. 376.
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 30-11-1949 26-06-1954 Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 941;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 376.
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 03-1956 03-1984 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 376.
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 12-03-1956 30-11-1959 CKDRL, sygn. 941.
Członek PREZYDIUM Naczelny Komitet Warszawa ZSL 25-04-1957 10-02-1971 CKDRL, sygn. 941.