Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2018 13:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Antoni
Nazwisko: Korzycki
Miejsce urodzenia: Podkonice Duże
Data urodzenia: 07-11-1904
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

pseudonimy: "Antek", "Antoś", "Borowy", "Topolski"
1918-1924 w PSL "Wyzwolenie", 1924-1927 w NPCh, a nast. 1928-1931 w ZLCh "Samopomoc"
od 1931 w SL, od 1949 w ZSL;
1928-1931 wydawca pisma „Samopomoc”
1931-1933 publicysta „Wiadomości” we Lwowie;
1935-1939 pracownik GUS i Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Warszawie;
12.1943 - 08.1985 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I-VIII kad.,
02.1944 - 01.1945 sekr. gen. ZG SL "Wola Ludu"
01.1945 - 11.1949 sekr. gen. NKW SL;
04.1953 - 06.1956 prezes ZG Związku Samopomocy Chłopskiej;
11.1954 - 11.1956 członek Prezydium OK Frontu Narodowego;
08.1956 - 04.1976 przew. Rady CRS "Samopomoc Chłopska"
03.1957 - 02.1972 przew. Komisji Spraw Wewnętrznych w Sejmie II-V kad.,
04.1976 - 01.1981 przew. Rady CZSR "Samopomoc Chłopska"
Źródło: AAN CK/7282; AAN 9212 t.osobowa; Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 941; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 193-194; S. Giza, Władze naczelne stronnictw ludowych (1861-1965) [W:] Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego Nr. 7, Wyd. LSW 1965, s. 386-448.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 07-02-1947 20-11-1952 AAN CK/7282; AAN 9212 (t. os.)
Wiceprezes Rada Naczelna Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 11-1949 03-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, s. 376.
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 30-11-1949 26-06-1954 Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 941;T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, s. 376.
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 03-1956 03-1984 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 376.
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 12-03-1956 30-11-1959 CKDRL, sygn. 941.
Członek PREZYDIUM Naczelny Komitet Warszawa ZSL 25-04-1957 10-02-1971 CKDRL, sygn. 941.