Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Julian Józef
Nazwisko: Kole
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-10-1908
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Josek Kole
urodzony/a 24- 10-1908 Warszawa
Imiona rodziców: Perec Marjem


Dodatkowe informacje:

Od 1943r. w PPR, następnie w PZPR. Wcześniej był w ZMK, (1924) r., od 1925 do 1927 członek Egzekutywy KD Praga tej organizacji. Od 1927r. w KPP, w latach 1927-1928 w Egzekutywie KP Praga, następnie w więzieniu, lata 1928-1929. W okresie od 1930 do 1933 przebywał w ZSRS gdzie wstąpił do WKP(b) (1930), studiował w Wyższej Szkole Partyjnej im. J.Marchlewskiego w Moskwie (1931-1933). W 1933 sekretarz Komitetów: Warszawskiego, Łódzkiego i Zagłębia KZMP, następnie w latach 1934-1936 w więzieniu, w 1936 r. więziony też w Berezie Kartuskiej. W 1939 r. na terenach okupowanych przez Sowietów, w latach 1939-1940 naczelnik budowy sanatorium w Nowojelni, konsultant ds. przemysłu przy „Obłispołkom-ie” obwodu baranowickiego (1940-1941). W 1941 r. ewakuowany w głąb ZSRS, gdzie był pełnomocnikiem ds. dostaw zboża w obwodzie saratowskim (1941-1942), w latach 1942 do 1943 zastępca dyr. Szkoły Zawodowej w Iglino (Baszkiria). Od 1943 r. w I DP im. T. Kościuszki, od maja 1943 do sierpnia 1944 zastępca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych w Samodzielnym Batalionie Saperów, od sierpnia 1944 do listopada 1945 szef Wydziału Politycznego IV DP. W okresie listopad-grudzień 1945 r. zast. szefa Zarządu Polityczno-Wychowawczego I Armii WP. Delegat na I, II, III, IV Zjazd PZPR.
Od 1951r. do 1969r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Źródła: AAN Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego, t.os. Juliana Kole, sygn. 8602; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 184.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Kierownika Wydział Przemysłowy Komitet Centralny Warszawa PPR 10-1945 05-1948 AAN t. os., sygn. 8602.
Kierownik Wydział Przemysłowy Komitet Centralny Warszawa PPR 05-1948 12-1948 AAN t. os., sygn. 8602.
Kierownik Wydział Ekonomiczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 5-06-1951 AAN KC PZPR CK X/3957, AAN t. os., sygn. 8602, W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 111.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 AAN t. os., sygn. 8602; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948-31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 75.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 20-06-1964 AAN KC PZPR Akta osobowe 8602, PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948-31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 62, 79, 95.
Członek CKKP KC Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 AAN KC PZPR Akta osobowe 8602, PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 121;
.