Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Jan
Nazwisko: Celewicz
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 14-06-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Przesyłka" założonej 09.12.1980 pod nr 19133 w zw. z tym, że "był aktywnym działaczem b. NSZZ >Solidarność< oraz Bydgoskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Na terenie zakładu podejmował szereg negatywnych politycznie działań. Utrzymywał kontakty z działaczami KPN. Od chwili zwolnienia z internowania nie podejmuje działań o wrogim politycznie charakterze". Materiały archiwalne sprawy krypt. "Przesyłka" złożono do archiwum 10.03.1986 pod nr II-6635. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna 09.12.1980 poddany obserwacji przez Wydz. "B" KWMO w Bydgoszczy w związku z podejrzeniem o prowadzenie "działalności antysocjalistycznej". Na czas obserwacji uzyskał pseudonim "Wiesław". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Wiesław Celewicz internowany w ramach akcji "Jodła" w okresie od 13.12.1981 do 13.07.1982 na mocy decyzji nr 20/81 w zw. z zagrożeniem "podjęcia działalności wymierzonej przeciwko organom władzy" i kolportażem wydawnictw bezdebitowych, zawierających "treści szkalujące PRL i nawołujące do czynnych wystąpień przeciwstawiających się prawu". Umieszczony w ZK w Potulicach, od 31.03.1982 w OO w Strzebielinku. IPN Gd 159/212, IPN Po 161/1
Sprawa operacyjna Wiesław Celewicz występuje w materiałach Wydz. Śledczego KWMO Bydgoszcz krypt. "Gotowość" dot. "osób internowanych z woj. bydgoskiego". 18.12.1981 Wydz. Śledczy zarejestrował go pod nr 19720. Został zatrzymany i internowany w okresie od 13.12.1981 do 13.07.1982 w ZK Potulice, następnie w OO w Strzebielinku. W materiałach: decyzja o internowaniu nr 20/81 z dnia 12.12.1981 i decyzja o uchyleniu internowania nr 53/81/U z dnia 13.07.1982. IPN By 069/1357, t. 1 (1364/IV, IPN 0164/9).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zakończeniu SOS krypt. "Przesyłka" (rej. By 19133) kontrolowany w ramach KE krypt. "Przesyłka" założonego 10.03.1986 pod nr 25678 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy w zw. z tym, że "był podejrzany o wrogą politycznie działalność w ramach b. >Solidarności<". Kontrolę zakończono 22.06.1987 "z powodu zaprzestania wrogiej działalności". Materiały archiwalne połączono z SOS krypt. "Przesyłka" i całość złożono w archiwum pod nr II-6635, następnie zniszczono 24.01.1990. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Działacz" (wcześniej "Student"/"Klimaszewski") znajdują się doniesienia dot. Wiesława Celewicza. IPN By 0085/1509 t. 2-4 (40805/I)
.