Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Dankowski
Miejsce urodzenia: Lipno
Data urodzenia: 01-12-1927
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Od 1946 członek PPR. Członek Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Członek Związku Walki Młodych w latach 1945-1948. Członek Związku Młodzieży Polskiej (dalej: ZMP) w latach 1948-1954. W latach 1949-1951 przewodniczący Zarządu Powiatowego (dalej: ZP) ZMP w Grudziądzu. Od 1951 instruktor rolny ZP ZMP w Świeciu, następnie (w 1951) ukończył Wojewódzką Szkołę Kadrową w Bydgoszczy, po czym mianowany został przewodniczącym ZP ZMP w Wąbrzeźnie. Do 1954 przewodniczący ZP ZMP w Tucholi. Członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W latach 1945-1948 goniec Miejskiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku. Przewodniczący Miejsko-Gminnego Komitetu Społecznego Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w 1975. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. W latach 1954-1955 słuchacz rocznego kursu Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu. W latach 1958-1961 słuchacz 3-letniej Szkoły Partyjnej w Bydgoszczy. W 1966 skierowany na studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. W 1971 ukończył roczne studium ekonomiczne Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Bydgoszczy. Pełnił funkcje: członka Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Golubiu-Dobrzyniu, członka Plenum i Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Grudziądzu, Wąbrzeźnie i Tucholi.
Źródła: AP Bydgoszcz, KW PZPR w Bydgoszczy, teczka osobowa 6445; AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 76-77.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Referent Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Bydgoszcz PZPR 01-10-1954 31-08-1961 AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 76-77.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Powiatowy Golub-Dobrzyń PZPR 01-09-1961 7-11-1968 AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 76-77.
I Sekretarz Komitet Miejski Golub-Dobrzyń PZPR 01-04-1973 31-03-1977 AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 76-77; Tamże, 1726/128, k. 210.
Zastępca Członka Brak Komitet Wojewódzki Toruń PZPR 07-11-1975 AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 76-77; Tamże, 1726/1, b.p.
Starszy Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Toruń PZPR 01-04-1977 15-06-1979 AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 76-77; Tamże, 1726/128, k. 211.
Starszy Inspektor Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego Komitet Wojewódzki Toruń PZPR 01-08-1979 30-04-1981 AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 76-77.
.