Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marlena Elżbieta
Nazwisko: Ardanowska
Nazwisko rodowe: Templin
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 23-10-1958
Imię ojca: Herman
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 01.06.1981 zarejestrowana pod nr 19376 jako osoba do SOS krypt. "Heroina", założonej 25.05.1981 pod nr 19364, w związku z tym, że "wchodziła w skład redakcji nielegalnie wydawanego pisma NZS pt. >Indeks<" na terenie Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. "W dniu 7.01.82 r. Prok.[uratura] Woj.[ewódzka] w Bydgoszczy wydała postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego na zasadzie dekretu z 12.XII.1981 r. W ostatnim okresie figurantka nie podejmowała wrogiej działalności". Sprawę zakończono 02.06.1982. Materiały złożono w archiwum pod sygn. II-5949, następnie zniszczono 24.01.1990. Materiały sygn. II-5949 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. "powielania w pomieszczeniach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy ulotek, broszur i innych druków bezdebitowych w celu ich rozpowszechnienia". Śledztwo - poprzedzone pracami operacyjnymi Wydz. III KWMO Bydgoszcz - wszczęła 22.09.1981 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy. 28.09.1981 śledztwo przekazano do prowadzenia Wydz. Śledczemu KWMO Bydgoszcz. Marlena Ardanowska została wymieniona w "Planie czynności operacyjno-śledczych do sprawy G-254/81, RSD-11/81, Ds-68/81" z 30.09.1981 jako studentka ATR oraz podejrzana o udzielanie pomocy NZS ATR jako maszynistka. 07.01.1982 decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy postępowanie przygotowawcze na zasadzie art. 1 pkt.1 ust. 8 i 9 dekretu z dnia 12.12.1981 umorzono. IPN By 070/5147 (5654/III)
.