Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Roman
Nazwisko: Romkowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-02-1907
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Natan Grinspan-Kikiel

Menasze Grinszpan

Dodatkowe informacje:

Właściwie Nasiek (Natan) Grinszpan-Kikiel;
Ps. Feliks, Ernest, Jaszka,
Od 1944r. do 1948r. PPR;
Od 1948r. PZPR;
Od 1923 KZMP m.in. 1926-1927 członek a w 1927r sekretarz okręgowy KZMP w Krakowie
Od 1927 do 1938 KPP m.in. 1928-1930 członek egzekutywy komitetu okręgowego KPP w Krakowie, 1935-1936 funkcjonariusz okręgowy KPP w Zagłębiu, Śląsku i Poznaniu;
Od 1916r. do 1921r. w fabryce skrzyń, Kraków,
Od 1921r. do 1923r. zakład krawiecki, terminator, Kraków
Od 1923r. do 1926r. i od 1936r. do 1939r. więzienie
W 1930 delegat na V Zjazd KPP
Od 1930 do 1935 w ZSRR m.in. 1931-1934 Uniwersytet Komunistyczny Mniejszości Narodowych Zachodu, Moskwa; członek WKP(b) (ponownie od 1941), uczęszczał także na szkołę oficerską i praktyki w 14 dywizji w Monrowie; 1933-1934 wykładowca ekonomii politycznej w „Rabfaku” im Lenina w Moskwie;
W 1939r. robotnicze bataliony obrony Warszawy
Od 1939r. do 1941r. naczelnik wydziału handlu, Brześć
W 1941r. Sztandar Wolności, Mińsk
Od 1941r. do 1944r. w oddziale partyzanckim Brygadzie im Stalina na terenie Baranowicze, Brześć, Pińsk, dowódca oddziału, komisarz polityczny i szef wywiadu brygady;
Od 1946r. do 1949r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, wiceminister, Warszawa
Od 1949r. do 1954r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, podsekretarz stanu, Warszawa;
Delegat na I i II Zjazd PPR, I i II Zjazd PPZR;
Generał brygady
Zmarł 12.07.1968r.
AAN KC PZPR CK 6242, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 181;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KC Warszawa PPR 12-12-1945 21-12-1948 AAN KC PZPR CK 6242,
Członek KC Warszawa PZPR 21-12-1948 24-01-1955 AAN KC PZPR CK 6242, PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac.W. Ciempiel s. 63, 81;
Członek Komisja Sekretariatu Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego KC Warszawa PZPR 1949 1954 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997, s. 25;