Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Fimowicz
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 23-05-1960
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 262/09, zarządzenie z dn. 31.03.2010 dot. Grzegorza Filmowicza. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały operacyjne założone na G. Fimowicza i innych studentów Akademii Rolniczej w Krakowie, podejrzanych o kolportaż wydawnictwa bezdebitowego pt. "Z Ukrycia" i o powiązania z NZS. W dn. 05.03.1984 w pokoju G. Fimowicza w Domu Studenckim dokonano przeszukania, a z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Następnie G. Fimowicza objęto kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej "Rolnik". IPN Kr 0101/190 (16710/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy "ochrony operacyjnej" pracowników naukowych i środowiska studenckiego Akademii Rolniczej w Krakowie. Materiały zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.