Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Racis
Miejsce urodzenia: Jasionowo
Data urodzenia: 29-05-1926
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Zatrzymany 05.07.1952 przez funkcjonariuszy Referatu Śledczego PUBP w Suwałkach. Podejrzany o udzielenie pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. Mat. arch. nr KSL 12808 i nr DO 18942 zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Akta sądowe 05.07.1952 zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Suwałkach jako podejrzany o współpracę z oddziałem podziemia niepodległościowego. Tymczasowo aresztowany i osadzony 08.07.1952 w więzieniu karno-śledczym w Suwałkach. Oskarżony o to, że we wrześniu lub październiku 1950 wiedząc, że w jego zabudowaniach przebywają członkowie oddziału pod dowództwem J. Sadowskiego ps. "Blady", nie zameldował o tym odpowiednim władzom oraz o to, że we wrześniu 1951 we własnych zabudowaniach udzielił schronienia i wyżywienia ww. oddziałowi. 31.07.1952 prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził akt oskarżenia i skierował sprawę do sądu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, na sesji wyjazdowej w Suwałkach, 29.08.1952 skazany na 6 lat więzienia. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 30.09.1952 wyrok został utrzymany w mocy. Postanowieniem WSR Białystok z 24.07.1954 zwolniony warunkowo z odbycia pozostałej części kary. IPN Bi 212/4819 (Sr 530/52).
Charakterystyka Charakterystyka nr 10 dotycząca oddziału podziemia niepodległościowego AK-WiN pod dowództwem "Bladego", następnie "Poręby" i "Lisa". Oddział ten działał w okresie 05.1949 - 10.1954 na terenie powiatów suwalskiego, augustowskiego, sokólskiego, gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Leon Racis we wrześniu 1951 udzielił pomocy członkom oddziału "Bladego" poprzez zakwaterowanie i wyżywienie ich w swoim gospodarstwie. Za powyższe wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.08.1952 został skazany na 6 lat więzienia. IPN Bi 019/5/1-3, IPN Bi 019/135.
.