Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Henryk
Nazwisko: Wasilewski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 02-09-1960
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Sabina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła „nielegalnej grupy antysocjalistycznej prowadzącej wrogą działalność na terenie miasta Białegostoku”. Krzysztof Wasilewski przewoził samochodem służbowym Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dn. 6.02.1982 KE przerejestrowano na SOR. Materiały częściowo wybrakowano. IPN Bi 012/493 (2846/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dn. 6.06.1983 zarejestrowany w ramach SOS krypt. "Masoni", dotyczącej „udziału w nielegalnym pochodzie 1-majowym do siedziby byłego Zarządu NSZZ »Solidarność« w Białymstoku". Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 2796/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną z powodu „propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii”. Sprawę zakończono z powodu zwolnienia z pracy i po przeprowadzeniu rozmowy profilaktycznej. Materiały o sygn. 2870/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 22.05.1984 zarejestrowany w ramach SOR "Chińczyk". Kolportował wydawnictwa sygnowane przez NSZZ „Solidarność”. Rozpracowanie zakończono skierowaniem sprawy do prokuratury. W dn. 16.03.1984 KE przerejestrowano na SOR. Materiały o sygn. 2963/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty sprawdzeniem z powodu kolportażu „nielegalnych wydawnictw na terenie miasta Białegostoku”. Sprawę zakończono z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 2870/b/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.