Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2020 08:39

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Karwowski
Miejsce urodzenia: Klimaszewnica
Data urodzenia: 10-03-1924
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dotyczące ujawnionego członka podziemia. Bronisław Karwowski w 1942 wstąpił do organizacji "Polska Niepodległa", wiosną 1945 przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Używał pseudonimów "Grom" i "Łom". Działał na terenie powiatu łomżyńskiego. W 1946 wycofał się z działalności, a 18.04.1947 ujawnił się w PUBP w Ostrołęce. IPN BU 0203/1970 (31179/II).
Akta śledcze Zatrzymany 25.11.1948 przez Wydział „A” WUBP w Szczecinie, jako łącznik NZW działający na terenie Białostocczyzny, który pomimo ujawnienia się w 1948 utrzymywał kontakt z organizacją. 05.01.1949 sprawę przekazano do Wydziału V WUBP w Gdańsku, następnie 12.01.1949 do Wydziału V WUBP w Białymstoku. Materiały o sygn. 4453/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne-śledztwa Zatrzymany 25.11.1948 przez WUBP w Szczecinie jako podejrzany o przynależność do NZW. IPN Bi 07/947 (1706/III, KSL-6776).
Akta sądowe Wyrokiem WSR z 20.05.1949 uznany winnym współpracy z NZW i skazany na karę 10 lat więzienia, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na 3 lata, przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 18.10.1949 złagodził wyrok do 4 lat i uchylił kary dodatkowe. Zwolniony warunkowo 06.09.1952. IPN Bi 212/2621 (AS-361).
Akta penitencjarne W okresie 16.12.1949 - 9.10.1951 przebywał w Centralnym Więzieniu we Wronkach. IPN Po 3/63, IPN Po 3/70
Akta operacyjne Rozpracowywany w latach 1956 - 1959 jako "były więzień polityczny członek oddziału Zbycha”. Materiały Ag-2085 zostały przerejestrowane do nr 1228/II. Akta o sygn. nr 1228/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Pozostawał w zainteresowaniu „jako były członek podziemia NZW, rozpowszechniający wrogą propagandę ustną". Akta o sygn. nr 1228/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Faktologia Faktologia dot. Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. "Zaporoże-Łaba-Podhale" na powiat Łomża. B. Karwowski występuje jako członek organizacji "Polska Niepodległa", następnie NZW. Zajmował się kolportażem biuletynów NZW oraz pełnił funkcję łącznika między oddziałami i mimo ujawnienia się w PUBP w Ostrołęce nadal pozostawał członkiem NZW, aż do aresztowania 25.11.1948. IPN Bi 019/92/4