Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Maciej
Nazwisko: Ulma
Miejsce urodzenia: Jarosław
Data urodzenia: 28-03-1962
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Rozpracowywany operacyjnie (od 27.07.1982 do 09.09.1982) w ramach SOR krypt. "Ulotka". Sprawa dotyczyła produkcji i kolportażu ulotek na terenie Jarosławia przez "nielegalną" organizację młodzieżową z "udziałem dorosłych". IPN-Rz-034/129 (377/II)
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone przeciwko w/w i innym osobom. Sprawa dotyczyła rozpowszechniania ulotek "antypaństwowych" na terenie Jarosławia. IPN-Rz-035/17 (17/III), t. 1-3
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego dot. m.in. T. Ulmy (jeden z kolporterów ulotek sygnowanych przez Niezależne Zrzeszenie WRN). Śledztwo przeciwko w/w i innym zakończono w dniu 31.05.1982. Akt oskarżenia skierowano do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie. W dniu 17.06.1982 skazany na karę 2 lat więzienia (w zawieszeniu na 4 lata) i grzywnę w wysokości 80 tys. zł. IPN-Rz-287/69
Akta penitencjarne Akta Tadeusza Ulmy, tymczasowo aresztowanego z powodu podejrzeń o rozpowszechnianie "ulotek o treści antypaństwowej". IPN-Rz-53/297
Akta sądowe W dniu 30.09.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie w trybie zwykłym rozpoznał sprawę karną dotyczącą w/w i innych uchylając orzeczony wyrok z dnia 17.06.1982 z uwagi na niewłaściwość rozpoznania. Tadeusza Ulmę skazano na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. IPN-BU-1357/530, IPN-BU-1357/531, IPN-BU-1357/532, IPN-BU-1357/533, IPN-BU-1357/534
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wstępuje w materiałach SOR krypt. "Konspirator" dotyczących "kolportażu wrogich ulotek na terenie Jarosławia". IPN-Rz-034/439 (847/II) t. 4
Materiały ewidencyjne Kartoteka aktów wrogich wobec PRL. T. Ulma wymieniony jest jako członek organizacji "Niezależne Zrzeszenie Wolność-Równość-Niepodległość". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (Z-I-126/82) wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Przemyślu od 20.08.1982 do 30.07.1986. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.