Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Antoni
Nazwisko: Romański
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 09-05-1961
Imię ojca: Edward
Imię matki: Kornelia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w sprawie dot. druku i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej na terenie Katowic m.in. w akademikach Uniwersytetu Śląskiego. SOR zakończono przekazaniem aktu oskarżenia do Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach, która z powodu amnestii umorzyła postępowanie 28.07.1984. IPN Ka 048/1990 t. 1 (41400/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono w związku ze zbieraniem przez jednego ze studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w lutym 1985 r. podpisów pod petycją żądającą uwolnienia Andrzeja Gwiazdy. 26.11.1987 sprawę przekwalifikowano na SOR, po ujawnieniu literatury bezdebitowej w trakcie przeszukania mieszkania jednego z figurantów (b. działacza NZS UŚl). Ireneusz Romański występuje w sprawie w związku z jego kontaktami z głównymi figurantami sprawy. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II), IPN Ka 0169/1160 j. 1-2 (43340/2).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w sprawie dot. kolportażu ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych na terenie Uniwersytetu Śląskiego. IPN Ka 048/434 t. 1-4 (42455/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na podstawie informacji przekazanej przez TW „Jan Kowalski”, z której wynikało, że I. Romański wraz z kilkoma studentami Uniwersytetu Śląskiego brał udział w manifestacji zorganizowanej w Warszawie przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w rocznicę śmierci ks. J. Popiełuszki w 1985. W ramach działań SB I. Romański został skreślony z listy studentów UŚl, a następnie wcielony do wojska. IPN Ka 0169/142 (MF 42368/2).
Materiały ewidencyjne Meldunek operacyjny nr 1(2)/88 z dn. 13.01.1988 sporządzony przez RUSW ds. SB w Jaśle i skierowany do Dep. II MSW w Warszawie. Meldunek sporządzono na podstawie informacji przekazanych w grudniu 1987 r. z Wydz. Wojskowej Służby Wewnętrznej w Opolu w sprawie Ireneusza Romańskiego – zwolnionego do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. Charakteryzując osobę wymienionego podkreślano utrzymywanie kontaktów z osobami mieszkającymi w krajach Europy Zachodniej oraz negatywny stosunek do sytuacji społeczno-politycznej kraju. Ze względu na powyższe, a także w związku z wcześniej podejmowaną działalnością I. Romański miał zostać poddany kontroli w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia. W meldunku brak informacji o dalszym biegu sprawy. Wypis na podstawie karty z kartoteki meldunków operacyjnych Dep. II MSW
.