Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jarosław Jan
Nazwisko: Kaźmierczak
Miejsce urodzenia: Duszniki
Data urodzenia: 24-08-1965
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Sieradz (powiat sieradzki) 07-04-2024
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
30.08.1988 zarejestrowany w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO Sieradz pod nr. 8224 przez Sekcję "B" tego wydziału w kategorii Osoba Zabezpieczona [OZ]. Brak informacji o przyczynie zabezpieczenia. 31.01.1990 zdjęty z ewidencji na podstawie protokołu nr ZO-066/90, poz. 30, z powodu rezygnacji jednostki rejestrującej. Brak informacji odnośnie materiałów. Karta E-16 z kartoteki "zniszczeniowej" Wydz. "C" WUSW w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach; dziennik rejestracyjny WUSW Sieradz, poz. 8224; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 534/58873 (EASI 58873).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 167/09 zarządzenie z dnia 30.04.2010 dotyczące Jarosława Kaźmierczaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.