Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Andrzej
Nazwisko: Pogorzelski
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 21-01-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teofila


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Pracownik Akademii Rolniczo-Technicznej [ART] w Olsztynie rozpracowywany w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Sprawę założono z powodu odnalezienia w jego mieszkaniu znacznej ilości publikacji sygnowanych przez podziemie "Solidarności". Prowadzenie sprawy zmierzało do ustalenia źródła pochodzenia nielegalnych wydawnictw, ustalenia kontaktów M. A. Pogorzelskiego z podziemnymi strukturami "Solidarności" oraz do uniemożliwienia rozpracowywanemu nielegalnej działalności poprzez udowodnienie winy i doprowadzenie do skazania. Podczas przesłuchania i prowadzonych z nim rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych nie ujawnił źródła posiadanych publikacji ani celu ich przechowywania. Sprawę zakończono z powodu zaniechania wrogiej działalności. Jednocześnie postanowiono kontrolować M. A. Pogorzelskiego w ramach Sprawy Obiektowej" krypt. "Uczelnia R". IPN Bi 083/14 (13420/II), IPN Bi 0089/2974/1-2 (13420/2-1, 13420/2-2) -mkf.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu "operacyjnej ochrony" uczelni rolniczej w Olsztynie. M. A. Pogorzelski wymieniany w sprawie jako rozpracowywany w ramach SOR "Zbieracz" (SO "Uczelnia R" zawiera meldunki o założeniu i zakończeniu SOR "Zbieracz", w których wymieniany jest M.A. Pogorzelski jako osoba rozpracowywana). IPN Bi 065/4/1-15 (767/IV).
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i meldunki kierowane przez Wydz. III WUSW w Olsztynie do Wydz. III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego i pracowników Akademii Rolniczej w Olsztynie. M. A. Pogorzelski jest wymieniany w meldunku z 06.12.1988 informującym o wszczęciu i zakończeniu SOR "Zbieracz", przeprowadzeniu rewizji i odnalezieniu 137 egzemplarzy 43 tytułów zakazanych wydawnictw. M.A. Pogorzelski nie ujawnił skąd posiada te materiały, na pytania odpowiadał „nie pamiętam" i „nie wiem”. Po zakończeniu SOR „Zbieracz” w/w został poddany wyrywkowej kontroli operacyjnej w ramach SO "Uczelnia R". IPN BU 01232/57 (V DS. 163/91, 200/92).
.