Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wawrzyniec
Nazwisko: Niezgoda
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 29-08-1950
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach sprawy o kryptonimie "Miasto", założonej na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność w czerwcu 1981. IPN Bi 011/66 (351/IV). Akta w formie szczątkowej. Nie występuje w nich nazwisko ww.
Sprawa Obiektowa [SO] W dniu 26.01.1981 został zarejestrowany pod nr 26755 w ramach sprawy o kryptonimie "Żywrol", dotyczącej obiektów Wojewódzkiego Kompleksu Gospodarki Żywnościowej w Białymstoku. 27.01.1983 Wawrzyniec Niezgoda został przerejestrowany do SOR o kryptonimie "Kolporter" (Bk 29580). IPN Bi 011/67/1-3 (365/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR "Kolporter" z powodu kolportażu Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Białymstoku. Materiały o sygn. 3041/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o dostarczenie w dniu 19.01.1983 na teren Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Białymstoku Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność" celem "rozpowszechnienia wśród załogi zawartych w nim fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę PRL". Śledztwo zakończono 15.03.1983 wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 26.07.1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. IPN Bi 07/135 (379/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Sprawa dotyczy rozpowszechniania na terenie Białostockiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Białymstoku Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność". W dn. 21.01.1983 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 25.02.1983 zwolniony. IPN Bi 156/459
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie o kryptonimie "Kabanos" założonej na Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Białymstoku. IPN Bi 011/88 (431/IV).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE jako były aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Białymstoku. Materiały o sygn. 3387/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.