Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Witold
Nazwisko: Skowroński
Miejsce urodzenia: Augustów
Data urodzenia: 26-01-1960
Imię ojca: Saturnin
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 08.02.1983 do SOR „Zmowa” dotyczącej działalności podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w stanie wojennym, w zakładach mechanicznych „Ursus”. Rozpracowywany jako członek „grupy terrorystycznej” mającej na celu przeciwstawianie się siłom porządkowym oraz przygotowywanie butelek z benzyną, celem ataku na pojazdy i budynki resortu spraw wewnętrznych. IPN BU 01322/2341 (7787/2).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczy kontynuacji działalności w ramach NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego wśród pracowników Zakładów Mechanicznych "Ursus" w Warszawie. Sprawę przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN BU 0331/229/1-2/CD/1 (2970/III).
Akta prokuratorskie Oskarżony o to, że "w okresie od sierpnia do 09 września 1982 w Warszawie będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od tejże działalności w ten sposób, że uczestniczył w zebraniach członków, na których był omawiany ich udział w demonstracjach (...), a nadto rozlepiał w miejscach publicznych ulotki zawierające hasła stosowane przez NSZZ »Solidarność«. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 30.05.1983 skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności. W poczet kary zaliczono okres jaki skazany przebywał w areszcie tymczasowym. IPN BU 576/76 (II Ds. 179/82).
Akta tymczasowo-aresztowanego 09.09.1982 zatrzymany za kontynuowanie działalności w NSZZ "Solidarność". 11.09.1982 został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Zwolniony 31.05.1983. IPN BU 482/113 (299/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 13.12.1988 do SOR „Czas”. Rozpracowywany jako działacz „Solidarności”. Sprawę zakończono z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności. Materiały o sygn. 807/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.