Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Julian
Nazwisko: Dec
Nazwisko rodowe: Dec
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 20-11-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Dec figuruje wraz z kilkoma innymi osobami w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Monolit" (nr rej. 11793) prowadzonej przez SB z Wydz. III KW MO Rzeszów z lat 1976-1980. Sprawa dot. inwigilacji i rozpracowania grupy studentów i absolwentów Politechniki Rzeszowskiej oraz pracowników kilku rzeszowskich instytucji, którzy tworzyli grupę "Monolit" - powstałą na bazie lokalnego duszpasterstwa akademickiego w Rzeszowie. W lutym 1976 założono Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia nr rej. 11793, która w 1977 roku została przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania z zachowaniem ww. numeru rejestracyjnego. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 16622/II. IPN Rz 043/999 (16622/II).
Andrzej Dec, w latach 1980-1982 członek prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" w Rzeszowie, występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim "Delta" (nr rej. 4824) prowadzonej przez SB z Wydz. III "A" KW MO Rzeszów i Wydz. V WUSW Rzeszów w latach 1970-1990. Sprawa dot. "operacyjnego zabezpieczenia" przez SB rzeszowskiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL- Rzeszów" i jej pracowników. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 325/IV. IPN Rz 053/13 (325/IV) t. 2, IPN Rz 00168/3 (325/IV).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Opór" nr rej. 16228 prowadzonej przez SB z Wydz. III "A" KW MO Rzeszów i Wydz. V WUSW Rzeszów w latach 1981-1990. Andrzej Dec figuruje w aktach jako członek prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" w Rzeszowie. Sprawa dot. inwigilacji i rozpracowania struktur Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18344/II. IPN Rz 00163/13 (18344/II) t. 1, 3.
Andrzej Dec był rejestrowany pod nr-em 20890 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr rej. 20239 kryp. "Koperta" prowadzonej przez Wydział V WUSW w Rzeszowie w związku z działalnością w konspiracyjnej grupie powiązanej z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ "Solidarność" na terenie WSK-PZL Rzeszów. Materiały dot. ww. wyłączono z tej sprawy w 1987 roku i włączono do Kwestionariusz Ewidencyjnego krypt. "Dysk". IPN Rz 044/926 t. 1-2 (18167/II).
Andrzej Dec był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. V WUSW Rzeszów w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim "Dysk" (nr rej. 24776) w okresie od 25.11.1987 do 5.01.1989 jako członek tajnych struktur "nielegalnego" wówczas NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Andrzej Dec, wówczas pracownik Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Informatyki Przemysłu Budowlanego "Etob" w Rzeszowie, był podejrzewany przez SB o "prowadzenie negatywnej działalności politycznej". Wcześniejsze materiały SB dotyczące Andrzeja Deca (akta z lat 1980-1986) zostały włączone w 1987 roku do Kwestionariusza Ewidencyjnego. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 18010/II. IPN Rz 044/778 (18010/II).
Informacje dot. ww. Andrzeja Deca znajdują się w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) nr rejestr. 18218 o krypt. "Wiec" prowadzonej przez Wydział V KW MO, a następnie WUSW w Rzeszowie od 23.08.1982 do 24.10.1985. Materiały dot. pracowników WSK "PZL-Rzeszów" podejrzanych o próbę zorganizowania wiecu przed główną bramą zakładu w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Andrzej Dec wymieniony jest w materiałach sprawy w wykazie osób sporządzonym w dniu 25.10.1982 zatytułowanym "Planowane internowanie". Sprawę umieszczono w archiwum pod sygn. 17429/II. IPN Rz 00141/2682/J (17429/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt "Robotnik" nr rej. 19091 prowadzona przez Wydział V WUSW w Rzeszowie od 16.03.1983 do 28.11.1985 na inną osobę. Wzmianki na temat Andrzeja Deca znajdują się w notatce służbowej z 04.09.1985, w której opisywany jest jako "aktywny w latach 70-tych członek nieformalnej grupy katolickiej tzw.>Monolit<". Sprawę zarchiwizowano pod sygn. 17740/II. IPN Rz 044/274 t. 7 (17440/II).
Andrzej Dec wymieniony jest w donosach tajnego współpracownika (TW) ps. "Jaśmin" pozyskanego i prowadzonego przez Wydział V KWMO/WUSW w Rzeszowie w okresie od 05.02.1982 do 10.04.1989 jako aktywny działacz "Solidarności" na terenie WSK Rzeszów (informacja spisana ze słów TW z dnia 01.08.1984). IPN Rz 00102/1383 t. 2 (16790/I).
Informacje dot. ww. znajdują się Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Azymut II" założonej przez Wydział V WUSW w Rzeszowie. Materiały dotyczą działalności MKZ NSZZ "Solidarność" oraz Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego (RKO) "Solidarność" w Rzeszowie. Sprawę założono celem operacyjnej "ochrony" zakładowych organizacji związkowych. A. Dec występuje w dokumentach jako były działacz NSZZ "S" zabierający głos na zebraniu delegatów załogi WSK-PZL Rzeszów w sprawie nacisków "administracji przedsiębiorstwa" na załogę w celu "wstępowania do nowych związków zawodowych". Materiały umieszczono w archiwum pod sygn. 294/IV. IPN Rz 053/30 t. 1 (294/IV).
.