Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Jeżerys
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 04-08-1942
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Luba


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach sprawy o kryptonimie "Miasto" założonej na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" region Białystok. Delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" w czerwcu 1981. Materiały zachowały się w formie szczątkowej. Brak w nich nazwisk działaczy "Solidarności". IPN Bi 011/66 (351/IV).
Akta internowania Internowany w okresie 13.12.1981-30.12.1981 w Areszcie Śledczym w Białymstoku. IPN Bi 07/226 (615/III).
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 29 Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku za działalność w "Solidarności" - "mógłby podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu." Zwolniony 30.12.1981. IPN Bi 6/15.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną jako aktywny członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Był jednym z czołowych przywódców akcji protestacyjnych organizowanych w Fabryce Przyrządów i Uchwytów "Ponar-Bial" w Białymstoku. 12.04.1983 KE przerejestrowano na SOS. Materiały o sygn. 2803/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 13.11.1984 został zarejestrowany pod nr rej Bk 33251 do SOR o kryptonimie "Smoluch" (nr. rej. Bk 30400) z powodu kolportażu na terenie Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku biuletynu "Smoluch" sygnowanego przez KZ NSZZ "Solidarność" przy FPIU. IPN Bi 012/562 (3052/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 14.10.1988 został zarejestrowany do SOR kryptonim "Działacze" założonej z powodu reaktywowania NSZZ "Solidarność" w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. Ww. prowadził zapisy do NSZZ "Solidarność" na terenie FPiU "Bial" w Białymstoku, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 23.05.1988 zmieniono kategorię sprawy na SOR. IPN Bi 012/1401 (4323/II).
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.