Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Halina
Nazwisko: Radecka
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 02-10-1942
Imię ojca: Albin
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywana w ramach SO krypt. "Klan", 24.08.1982 przemianowanej na "Związek", dot. "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Ww. figuruje w szyfrogramie zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Gdańsku z dnia 08.09.1981 jako delegat – ekspert ds. ochrony środowiska na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność”. IPN Gd 003/166 t. 20, k. 136 (IV-185)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 02.12.1982 zarejestrowana pod nr. rej. Gd 45643 do SOR "Mątwa", zarejestrowanej tego samego dnia pod nr. rej. Gd 45641. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa w sprawie Joanny Radeckiej i innych, zatrzymanej 23.12.1982 z powodu podejrzenia o złamanie dekretu o stanie wojennym poprzez "opracowywanie, przygotowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw w ramach struktur podziemnych NSZZ >Solidarność<". Sprawę umorzono w 1983 na mocy amnestii przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. W aktach również postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu do wszystkich krajów świata wydane przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk w okresie od 24.12.1982 do 23.12.1984. IPN Gd 013/117, t. 1-2 (III-8524, t. 1-2)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem w sprawie Joanny Radeckiej i innych, podejrzanej o złamanie dekretu o stanie wojennym poprzez "opracowywanie, przygotowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw w ramach struktur podziemnych NSZZ >Solidarność<". W aktach m.in. postanowienie o przedstawieniu zarzutów z 24.12.1982, nakaz tymczasowego aresztowania z 30.12.1982 oraz akt oskarżenia z 30.03.1983. IPN GD 267/7741 (3771/85/465)
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanej Joanny Radeckiej, więzionej w Areszcie Śledczym w Gdańsku w okresie od 21.01.1983 do 30.07.1983 na wniosek Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni, oskarżonej o złamanie dekretu o stanie wojennym. IPN Gd 161/332 (39/943)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR założonej na nielegalne organizacje "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego" oraz "Wolność i Pokój". Aktywna uczestniczka akcji przeprowadzanych przez organizację "Wolność i Pokój". IPN Gd 0027/3842, t. 4, 7, 9 (II-19960), mkf IPN Gd 00118/1317 (19960/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 8.04.1986 zarejestrowana pod nr. Gd 53786 do SOR o krypt. "Czas" (nr rej. Gd 53784) założonej na członków nielegalnej organizacji Ruch "Wolność i Pokój" na terenie województwa gdańskiego. Aktywna uczestniczka akcji prowadzonych przez gdański oddział ww. organizacji, m.in. głodówki protestacyjnej rozpoczętej 16.03.1986 w obronie represjonowanych członków Ruchu. Sprawę w całości włączono do wcześniej założonej SOR o krypt. "Alternatywa". IPN 0027/3842, t. 4, k. 5-19 (II-19960)
.