Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Filipkowski
Miejsce urodzenia: Boczki
Data urodzenia: 28-03-1944
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO krypt. Miasto", założonej na działalność Międzyzakładowego Komitetu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" region Białystok w czerwcu 1981. Akta sprawy zachowały się w postaci szczątkowej. Brak w nich dokumentów odnoszących się do Lucjana Filipkowskiego. Informacje na jego temat pochodzą z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV)
Teczka Podręczna/Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 18.11.1981 pod nr BL 27595 w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie "Kombinat" nr rej. 322. Utrzymywał kontakty z osobami "podejrzanymi o działalność w nielegalnych strukturach". 03.12.1982 materiały dotyczące Lucjana Filipkowskiego włączono do KE "Filipek", nr rej. BK 29399. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981 - 23.03.1982. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku. 05.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Suwałkach. IPN Bi 07/219 (608/III), IPN Bi 49/5
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przyrządów i Uchwytów „Ponar - Bial” w Białymstoku oraz aktywny inspirator akcji protestacyjnych na terenie zakładu. IPN Bi 012/531 (2948/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SO]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 11.05.1988 pod nr BK 40974 w ramach SOS kryptonim "Działacz" (nr rej. 35899), dotyczącej próby reaktywowania NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. 23.05.1988 sprawę przerejestrowano na SOR. Akta SOR (4323/II) zachowały się w postaci szczątkowej. W teczce brak dokumentów odnoszących się do Lucjana Filipkowskiego.Informacje na jego temat pochodzą z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 012/1401 (4323/II)
Akta paszportowe W związku z podejrzeniem o prowadzenie "nielegalnej działalności związkowej" po 13.12.1981 wniesiono zastrzeżenie wyjazdu za granicę do KK [Krajów Kapitalistycznych] i KDL [Krajów Demokracji Ludowej] w okresie od 17.09.1982 do odwołania pod nr Z-1188. IPN Bi 93/2283/9 (EABK 49857)
.