Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Olchowy
Miejsce urodzenia: Tabaszowa
Data urodzenia: 25-03-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od 01.03.1982 rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Świeczka". Sprawa dotyczyła kolportażu na terenie Białej Piskiej 12 ulotek w formie maszynopisu, które "swą treścią nawoływały społeczeństwo do akcji protestacyjnej, polegającej na zapaleniu w dniu 13.02.1982 w godzinach trwania DTW (Dziennika Telewizyjnego) świeczek i wystawienie ich w oknach”. IPN Bi 06/297 (331/II)
Akta śledcze Zatrzymany 15.02.1982 i osadzony w więzieniu w Piszu jako podejrzany o „rozpowszechnianie ulotek zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach z 6.04.1982 został uniewinniony. Mat. brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty sprawdzeniem i kontrolą operacyjną z powodu działalności w "Solidarności". Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „BUDPOL” w Piszu. IPN Bi 06/664 (729/II)
.