Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Gliński
Miejsce urodzenia: Bombla
Data urodzenia: 01-04-1917
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze 25.04.1946 zatrzymany przez PUBP w Sokółce z powodu przynależności do AK i WiN. Prowadził działalność pod ps. „Drząs”. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu w organizacji „Rysia”. 30.05.1946 wydano postanowienie o zamknięciu śledztwa. Mat. o sygn. KSL 4029 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta sądowe 22.05.1946 osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. 23.07.1946 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku na karę 5 lat pozbawienia wolności. 5.08.1946 zwolniony z więzienia na mocy dekretu o amnestii z dn. 2.08.1945. IPN Bi 212/1010
Akta operacyjne „W okresie 1960-1961 rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w Sokółce jako osoba uprawiająca wrogą antysocjalistyczną działalność na wsi”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.