Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Lange
Miejsce urodzenia: Kleszczele
Data urodzenia: 24-01-1958
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Adela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące śledztwa w sprawie "rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości odnośnie panującej sytuacji w kraju, co może wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy". Śledztwo zakończono 31.03.1982 wystąpieniem z wnioskiem do WPG w Białymstoku o sporządzenie aktu oskarżenia. W dokumentach znajduje się postanowienie z-cy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Białymstoku o zastrzeżeniu wyjazdu do wszystkich krajów świata w okresie od 06.03.1982 do odwołania. IPN Bi 07/62 (294/III).
Akta prokuratorskie Akta dotyczące rozpowszechniania biuletynów NSZZ "Solidarność" Region Białystok w miesiącach styczniu i lutym 1982 na terenie Białostockiej Spółdzielni Mleczarskiej, miasta Białystok oraz województwa białostockiego przez Mariana Lange. Śledztwo zostało umorzone 19.04.1982 z powodu braku dostatecznych dowodów winy. IPN Bi 173/114 (Pg.Śl-II-41/82).
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dotyczące Mariana Lange, członka NSZZ "Solidarność", zatrzymanego do rutynowej kontroli przez patrol MO 30.08.1982 w Białymstoku. Podczas przeszukania znaleziono przy nim 970 sztuk ulotek wydanych przez NSZZ "Solidarność" Region Białystok nawołujących do marszu protestacyjnego mającego odbyć się 31.08.1982 w Białymstoku. IPN Bi 07/63 (295/III)
Akta sądowe Sąd Wojewódzki w Białymstoku w trybie doraźnym, wyrokiem z 23.09.1982 skazał Mariana Lange na karę 3 lat więzienia i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat za kontynuowanie działalności zawieszonego związku NSZZ "Solidarność" poprzez przenoszenie ulotek 30.08.1982. IPN Bi 23/3 (II K 126/82)
Akta internowanego Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 23.09.1982 skazany na karę 3 lat więzienia. Wyrok odbywał początkowo w AŚ w Białymstoku, a następnie od 02.10.1982 w ZK w Braniewie. Rada Państwa uchwałą z 14.02.1983 skorzystała z prawa łaski przez warunkowe zwolnienie z odbycia kary z wyznaczeniem okresu próby na 5 lat. Więzienie opuścił 03.03.1983. Postanowieniem z 08.08.1983 o zastosowaniu amnestii Sąd Wojewódzki w Białymstoku darował karę 3 lat więzienia. IPN Gd 131/28 (38/3)
.