Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward
Nazwisko: Chobot
Miejsce urodzenia: Radomsko
Data urodzenia: 28-08-1925
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1945. Członek PZPR od 15.12.1948. Członek ZWM od 1945. Członek Zarządu Miejskiego ZWM w Radomsku - brak bliższych danych. Przewodniczący koła ZWM w Radomsku - brak bliższych danych. Członek FSZMP od 1969, członek Rady Głównej FSZMP, członek Komisji Historycznej, Sekretarz Rady Wojewódzkiej FSZMP w Łodzi - brak bliższych danych. W okresie 01.02.1957-31.10.1965 zastępca kierownika biura WK FJN w Łodzi.
Przebieg szkolenia partyjnego i politycznego:
W 1953 odbył służbę wojskową w Ośrodku Szkolenia Oficerów Politycznych. Słuchacz Centralnej Szkoły PZPR w Łodzi 1949-1950. Słuchacz Szkoły Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie 1954-1957. W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie uzyskując tytuł mgr historii.
Przebieg kariery partyjnej:
Ad. 3-4. Egzekutywa zatwierdziła wniosek o awans na Instruktora Wydziału Propagandy KW w dniu 21.01.1953.
Ad. 10. Stanowisko Kierownika Archiwum KW PZPR w Sieradzu pełnił w randze starszego inspektora na 1/3 etatu zajmując jednocześnie stanowisko starszego inspektora w KŁ PZPR w Łodzi. Na listach płac w Sieradzu tylko na liście za lipiec 1976. Brak w wykazie imiennym za 1976.
Członek Egzekutywy POP przy KŁ PZPR w Łodzi i sekretarz POP w latach 80. - brak bliższych danych.

Uchwałą KŁ PZPR z dn. 08.06.1989 skierowany na emeryturę z dniem 01.01.1990 ze stanowiska starszego instruktora KŁ PZPR.
Źródła: AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 96 (protokół nr 3/53 z posiedzenia Egzekutywy KW w dn. 21.01.1953), k. 63, 75; Tamże, 175 (protokół nr 25/65 z posiedzenia Egzekutywy KW w dn. 09.11.1965 wraz z wnioskiem o zatwierdzenie), k. 144-145, 154; Tamże, KŁ PZPR w Łodzi, teczka osobowa 10580; Tamże, etaty KŁ PZPR 3/139; Tamże, listy płac KŁ PZPR 3/228-321; Tamże, POP KŁ PZPR, 4, k. 119, 131-144; AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 20; Tamże, 1208 (wykazy imienne pracowników 1975-1982); Tamże, listy płac 2-3 (styczeń - grudzień 1976).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
II Sekretarz Komitet Gminny Radomsko PPR 1945 1948 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 20 (kwestionariusz osobowy).
II Sekretarz Komitet Gminny Brudzice PZPR 1948 1950 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 20 (kwestionariusz osobowy).
Referent Wydział Propagandy Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 01-08-1950 01-1953 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 96 (protokół nr 3/53 z posiedzenia Egzekutywy KW w dn. 21.01.1953), k. 63, 75; Tamże, KŁ PZPR, teczka osobowa 10580, k. 2.
Instruktor Wydział Propagandy Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 21-01-1953 30-09-1954 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 96 (protokół nr 3/53 z posiedzenia Egzekutywy KW w dn. 21.01.1953), k. 63, 75; Tamże, 175 (protokół nr 25/65 z posiedzenia Egzekutywy KW w dn. 09.11.1965) k. 144-145, 154 (wniosek o zatwierdzenie kandydata); Tamże, KŁ PZPR, teczka osobowa 10580, k. 2.
Instruktor Wydział Propagandy Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 01-10-1956 31-01-1957 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10580, k. 2.
Członek Egzekutywa POP Prezydium WRN Łódź PZPR 1957 1965 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 20 (kwestionariusz osobowy).
Instruktor Ds. Archiwum Wydział Propagandy Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 01-11-1965 15-06-1973 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 175 (protokół nr 25/65 z posiedzenia Egzekutywy KW w dn. 09.11.1965 wraz z wnioskiem o zatwierdzenie), k. 144-145, 154; Tamże, KŁ PZPR, teczka osobowa 10580, k. 2.
Starszy Instruktor Wydział Propagandy Komitet Łódzki Łódź PZPR 16-06-1973 31-12-1989 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10580, k. 2.
Członek Egzekutywa POP Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 1974 1975 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Łodzi, teczka osobowa 20 (kwestionariusz osobowy).
Kierownik Archiwum Komitet Wojewódzki Sieradz PZPR 1976 31-01-1977 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, 1208 (wykazy imienne pracowników 1975-1982); Tamże, listy płac 3 (lipiec - grudzień 1976); Tamże, teczka osobowa 20 (wniosek o odwołanie ze stanowiska).
.