Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Terefinko
Miejsce urodzenia: Komańcza
Data urodzenia: 07-02-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Materiały śledztwa prowadzonego m.in. wobec Stanisława Terefinko w związku z powstaniem struktur "Solidarności" na terenie woj. krośnieńskiego oraz gromadzeniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów "Solidarności". IPN-Rz-00167/1 (127/III).
Akta penitencjarne Akta penitencjarne Stanisława Terefinko, tymczasowo aresztowanego z powodu prowadzonego śledztwa o "udział w nielegalnych strukturach »S« i kolportaż biuletynów". IPN-Rz-110/16
Sprawa Obiektowa [SO] Terefinko Stanisław występuje w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Kozeina" dotyczącej ochrony operacyjnej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. IPN-Rz-038/38 (66/IV).
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych i demokracji ludowej wniesione w dniu 13.04.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW Krosno. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.