Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Tomasik
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 02-07-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS]/[SOR] Zarejestrowany w dniu 08.01.1979 do SOS krypt. "Filozof" (...) "jako członek nieformalnej grupy antysocjalistycz[nej] w środowisku młodzieżowym". W dniu 05.05.1979 sprawę przekształcono w SOR. Materiałów o sygn. 15213/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Rozpracowywany operacyjnie (od 26.03.1983) w ramach SOR krypt. "Plakat". W/w podejrzany był o produkcję i rozpowszechnianie "antypaństwowych ulotek". Materiałów o sygn. 1009/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledcze sprawy prowadzonej m.in. przeciwko Wiesławowi Tomasikowi, podejrzanemu o kontynuowanie działalności związkowej poprzez kolportaż ulotek na terenie Jasła. IPN-Rz-071/118 (172/III).
Akta penitencjarne Akta Wiesława Tomasika, aresztowanego w związku z śledztwem prowadzonym w jego sprawie. IPN-Rz-110/17.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie (od 16.01.1985) w ramach SOR krypt. "Bankruci" z powodu podejrzeń o produkcję i kolportaż "nielegalnych wydawnictw". Materiałów o sygn. 1410/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Materiały dotyczą dochodzenia prowadzonego wobec Wiesława Tomasika, który "w okr. 1984 do sierpnia 85 na terenie Jasła rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa". IPN-Rz-071/114 (168/III).
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE]/ [SOR] Kontrolowany operacyjnie (od 20.11.1986 do 27.09.1989) w ramach KE krypt. "Krępy" przerejestrowanym w dniu 19.12.1987 na SOR krypt. "Pieczątka". Powodem rozpracowywania było podejrzenie o nielegalną propagandę polityczną w ramach >S<". Po zalegalizowaniu związku, sprawę zakończono. Materiałów o sygn. 2130/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.