Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Stefan
Nazwisko: Malcherek
Miejsce urodzenia: PRZEDMIEŚCIE
Data urodzenia: 03-08-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Ludwika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe "Usiłował przemocą zmienić ustrój państwa polskiego w ten sposób, że rozpowszechniał wrogie wiadmości z radia zagranicznego, sporządził pismo z pogróżkami dla aktywistów" oraz zorganizował nielegalny związek "Tajna Organizacja Patyków". W dniu 17.02.1953 WSR w Gdańsku wydał wyrok skazujący na 7 lat pozbawienia wolności. Najwyższy Sąd Wojskowy w dniu 17.03.1953 utrzymał wyrok w mocy zmniejszając karę do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Gd 146/122 (Sr 49/53)
Akta administracyjne W aktach znajduje się "Wykaz nielegalnych organizacji i band działających na terenie województwa gdańskiego". W wykazie tym, w części "Organizacje dzikie" wymieniona jest "Tajna Organizacja Patyków", i jej założyciel i dowódca M. Malcherek. Wykaz został sporządzony 13.03.1961. IPN Gd 0046/433 t. 10 (1038/10)
Akta administracyjne Charakterystyka "Tajnej Organizacji Patyków" oraz kwestionariusze osobowe członków organizacji. IPN BU 0175/33 t. 1, 2
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o działalność w antysocjalistycznej organizacji KOR. Dorejestrowany do sprawy w dniu 11.04.1980. Mat. o sygn. 13519/II zniszczono 12.01.1990, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.