Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Adam
Nazwisko: Glazur
Miejsce urodzenia: Kołaczyce
Data urodzenia: 07-01-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Wedle materiału aktowego:
1947-1948 „Wici”, 1948-1952 ZHP, od 09.08.1951 w PZPR;
1956-1958 gł. energetyk w Hucie Szkła Gospodarczego w Krośnie;
1958-1962 nacz. inż. w Krośnieńskich Hutach Szkła;
1962-1964 dyr. Krośnieńskich Hut Szkła;
1964-1969 dyr. dep. w Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych;
25.10.1974 - 05.1975 I z-ca ministra w Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych;
17.06.1980 -17.12.1980 Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej;
w dniu 02.12.1980 uchwałą VII Plenum KC PZPR usunięty z KC ;
[Uchwała CKKP z dnia 18.12.1980 – ZO CKKP po wnikliwym zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami i wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego uznał go winnym rażącego wykorzystania stanowiska służbowego dla osiągania korzyści materialnych oraz braku konsekwentnego przeciwdziałania narastaniu szkodliwych zjawisk w kierowanym resorcie budownictwa (…) Taka postawa, jako działacza partyjnego i państwowego uznana musi być za naganną. Dlatego ZO CKKP postanowił A. Glazura wydalić z partii]
AAN CK/7076, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa, s. 354.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Warszawa 09-1969 05-1975 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 354.
Minister Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Warszawa 28-05-1975 23-06-1980 AAN CK/7067.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 12-12-1975 2-12-1980 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 177, 208.