Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Anusz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-08-1965
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Anusz został zarejestrowany w dn. 19.05.1988 pod nr 48951 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Marszałek" (nr rej. 41693) przez Wydz. III SUSW. Sprawa założona w dn. 30.11.1984 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (przekwalifikowano na SOR w dn. 13.03.1986) z powodu kolportażu na Uniwersytecie Warszawskim ulotek sygnowanych przez „NZS UW im. J. Piłsudskiego” dotyczyła działalności podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Uniwersytecie Warszawskim. A. Anusz, student UW, został zarejestrowany na podstawie materiałów agenturalnych i dokumentów zdobytych techniką operacyjną. Sprawę zakończono i materiały zniszczono w jednostce operacyjnej w styczniu 1990 r. Wyżej wymienionego formalnie zdjęto z ewidencji 29.01.1990. Materiały zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w materiałach Wydziału III Departamentu III MSW za rok 1988 - Informacja SUSW w Warszawie dot. wydarzeń społeczno-politycznych w warszawskich wyższych uczelniach na przełomie kwietnia i maja 1988 r., "Fakty zagrożeń bezpieczeństwa w związku z działalnością NZS w uczelniach warszawskich w kwietniu i maju 1988 r.". IPN BU 2521/36 (36).
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata w okresie od 28.11.1988 do 7.03.1989 wniesione przez Wydział Paszportów DUSW Warszawa-Mokotów. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30 maja 2017 r. dotyczące Andrzeja Anusza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Wa 145/17).