Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Kazimierz
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-04-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irmina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Barański występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Molan” nr rejestr. 16255, prowadzonej przez Wydział III KS MO. Przechodzi w materiałach jako kontakt figurantki sprawy i „inspirator organizowanych zebrań”. Sprawę prowadzono od 16.11.1976, a 20.03.1978 zarchiwizowano pod nr 5323/II. IPN BU 0246/1064 (5323/II).
Zarejestrowany 16.11.1976 pod nr 16259 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) bez kryptonimu przez Wydział III KSMO. 6.05.1977 zmieniono charakter zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). 1.07.1978 materiały przejął Wydz. III-2, który zmienił charakter zainteresowania na SOS o kryptonimie „Marek”. 12.08.1978 materiały przejął Wydz. III-1, który zmienił charakter zainteresowania na SOR. 23.08.1979 materiały przejął Wydz. III. 6.09.1979 sprawę ponownie przekazano do prowadzenia Wydziałowi III-1. 8.11.1979 materiały ponownie przejął Wydz. III, który 12.01.1983 zmienił charakter zainteresowania na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). „W trakcie kontroli operac[yjnej] figuranta stwierdzono, że prowadził on aktywnie wrogą działalność polityczną w latach 1976-81 polegającą m.in. na organizowaniu nielegalnych akcji na terenie U.W. popierających KOR i zbieraniu składek na rzecz T[owarzystwa[ K[ursów] N[aukowych]. Pełnił on ponadto funkcję przewodniczącego Komisji Wydz[iału] Historycznego NSZZ >Solid[arność]<”. Inwigilację zakończono 30.12.1986 w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności". 10.01.1987 materiały przekazano do Wydz. „C” SUSW. IPN BU 0256/843 (9252/II) – akta. IPN BU 01322/3373 (9252/2) – mikrofilm.
Marek Barański występuje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat1977-1988 pn. "Opozycja antykomunistyczna". Teczka zawiera m.in. notatki i informacje zatytułowane: "Aktualne zagrożenia ze strony elementów antysocjalistycznych" z dnia 25-04-1977 r., "Sytuacja polityczno-operacyjna w okresie przed 1 maja 1977 r." z dnia 26-04-1977 r. itp. IPN BU 0296/210 t. 1 (KS/4/1020), IPN BU 0296/191 t. 1 (KS/4/788).
Występuje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW - charakterystyki naukowców oraz działaczy "Solidarności". IPN BU 01221/4 (218/3/4).
13.12.1981 Marek Barański został internowany decyzją Nr 27/B/81 na wniosek Wydziału III KS MO i osadzony w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce. Powodem były jego powiązania z „osobami prowadzącymi działalność antysocjalistyczną” oraz "aktywna działalność w ramach KSS KOR". Ponadto „w toku pracy na UW negatywnie oddziaływał politycznie na studentów”. 21.01.1982 przetransportowany do OO w Jaworze, a następnie przeniesiony do OO w Darłówku. Internowanie uchylono 08.07.1982 roku. IPN BU 0787/30 (3441/III) – akta, IPN BU 01326/1240 (3441/3) – mikrofilm, IPN Sz 264/185 (27/B/81), IPN Po 161/1 oraz zapisy kartoteczne.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydział III KSMO 17.04.1978. Powód – rozpracowywanie Marka Barańskiego w ramach SOS/SOR/KE krypt. „Marek”. Zakończono 10.12.1980. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.