Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jacek
Nazwisko: Nachiło
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-01-1965
Imię ojca: Edward
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 29.05.1985 pod nr 42696 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Dedal” przez Wydz. III-2 SUSW. Następnie 16.12.1987 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Powodem zainteresowania operacyjnego była działalność Wojciecha Nachiło w ramach struktur NZS, druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw (ulotek) - "Celem rozpracowania było pełne ustalenie nielegalnej działalności oraz osób współpracujących z W. Nachiło, zebranie materiałów dowodowych w celu ich wykorzystania". Sprawę zakończono 17.10.1989 „z powodu rejestracji NZS, ustała przyczyna, dla której przedmiotową sprawę wszczęto”. W dniu 08.11.1989 akta zarchiwizowano pod sygn. II-10488. IPN Bu 0258/525 (SUSW II-10488), IPN Bu 01322/4038 (SUSW 2-10488).
Wojciech Nachiło występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Agencja" nr rejestr. 44875 prowadzonej przez SUSW w Warszawie od 1986 r. w związku z kolportażem pisma "Przegląd Wiadomości Agencyjnych". IPN BU 0258/452 (II-10344).
Wydział Śledczy SUSW w Warszawie wszczął w trybie przyśpieszonym postępowanie (sprawa nr RSOW - 31/87) przeciwko W. Nachiło o to, że w „dniu 29. 04.1987 r. w Warszawie przenosił bez wymaganego zezwolenia nielegalne wydawnictwa, w tym m. in. 3 tys. egz. ulotek oraz w miejscu swojego zamieszkania przechowywał przedmioty służące do emisji programów radiowych sygnowanych przez byłą »Solidarność«. Gromadził znaczne ilości nielegalnych wydawnictw, w tym m. in. 1900 egz. »Przeglądu Wiadomości Agencyjnych«”. Oskarżono go o czyn z art. 52 a § 1 pkt 1 i 2 kw. Wydział Śledczy skierował wniosek o ukaranie W. Nachiło do Kolegium ds. Wykroczeń. Kolegium Rejonowe do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Praga Płn. orzeczeniem Nr A-255p/87 z dn. 30.04.1987 ukarało W. Nachiło grzywną w wysokości 50.000 zł. oraz orzeczono przepadek dowodów rzeczowych. IPN BU 01326/571 (RSOW-31/87).
Wydział Śledczy SUSW w Warszawie wszczął postępowanie przeciwko W. Nachiło w sprawie o wykroczenie (Nr sprawy RSOW -354/88) o czyn z art. 51 § 1 o to, że „w dniu 7.11.1988 r. w Warszawie brał udział w tzw. »happeningu« zorganizowanym przez nieformalne ugrupowania młodzieżowe, którego uczestnicy głośno krzyczeli, strzelali z »korkowców«, biegali potrącając przechodniów i utrudniali im przejście czym zakłócili spokój i porządek publiczny”. Odstąpiono od kierowania wniosku o ukaranie do Kolegium do spraw Wykroczeń z powodu braku dostatecznych dowodów winy. IPN BU 01326/1027 (RSOW 354/88).
Z materiałów ewidencyjnych wynika, że na wniosek Wydz. Śledczego SUSW Warszawa Wojciech Nachiło miał w okresie od 6.11.1987 do 01.05.1989 zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.